שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פלסטר נוזלי בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א אדר א' תשע"ד
שאלה
האם מותר בשבת לשים פלסטר בצורת ספריי שהופך למוצק על העור לילד ? בתודה מראש ובברכה
תשובה
לשואל, שלום! הדבר מותר גם למבוגרים (שמירת שבת כהלכתה פרק לה סעיף כה). הרחבה: הפיכת נוזל למוצק או מוצק לנוזל קשורה לאיסור "מוליד", יצירת דבר חדש, אבל כאשר אתה רק חושף את החומר לאויר והשינוי במצב הצבירה נעשה מאליו אין כל איסור (שו"ע סי' שכ ס"ט ומ"ב ס"ק לד). וכמובן אין איסור "ממרח" כמו בהחלקת משחה, שהרי אינך צריך לנגוע בכלל בחומר אחרי הריסוס. שאלה אחרת היא האם חלה כאן גזירת חז"ל שלא לעשות בשבת טיפול רפואי לכאבים קלים, אפילו כאשר אין בעשייתם שום איסור, וזאת מחשש שמא יכינו את התרופה עצמה בשבת באופן שיש בו איסור (גזירת "שחיקת סממנים"). אך המטרה העיקרית בהנחת הפלסטר או בהתזת הספריי איננה ריפוי אלא מניעת זיהום והחמרה של הפצע ויצירת תנאים שבהם הגוף מרפא את עצמו, ובאופן זה לא נאמרה גזירת חז"ל (עיין שש"כ שם סעיף יג והערה כ וסעיף כא ושו"ע סי' שכח סכ"ג). שיקול זה נכון לגבי מבוגרים, וביתר שאת לגבי ילדים, שלעניין צורכיהם הבריאותיים הם נחשבים כ"חולה שאין בו סכנה", שעליו לא נאמרה גזירת חז"ל בחשש שחיקת סממנים, על כל פנים במקרה של צער ממושך (עיין שמירת שבת כהלכתה פל"ז סעיפים ד, ו, ח ובמקור דבריו בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' קכד, שם הבחין בין סבל לזמן קצר לבין זמן ממושך יותר, על פי השו"ע סי' שכח סמ"ב, ועיין גם שבת קכג ע"א על "אסובי ינוקא").
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il