שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

שינוי במחיר הסלתות במקדש

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אדר א' תשע"ד
שאלה
האם כאשר חנווני התחייב לספק למקדש 3 סלתות במחיר סלע אחד והמחיר של הסלתות ירד ל5 בסלע ואחר כך עלה ל4 בסלע. האם החנווני מחויב לספק למקדש 4 סלתות בסלע או 5 סלתות בסלע? תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! שאלתך מתייחסת למשנה במסכת שקלים פ"ד מ"ט: "כל המקבל עליו לספק סלתות מארבעה, עמדו משלש - יספק מארבעה; משלש ועמדו מארבעה - יספק מארבעה, שיד הקדש על העליונה". המחיר שבו גזבר המקדש יקבל את הסולת נקבע על פי שני זמנים: הזמן שבו קבעו את המחיר וההקדש שילם, והזמן שבו הספק נותן את הסולת בפועל, וההקדש זוכה במחיר הנמוך מבין שניהם. המפרשים מסבירים שהסיבה לכך היא שבהקדש יש שתי דרכי קניין: המעות קונות וגם המשיכה קונה, וזכות ההקדש להעדיף את האפשרות הנוחה לו מבין שתיהן (רש"י כתב יד במנחות צ ע"א-ע"ב ו'תקלין חדתין' בשקלים יג ע"א). לפי זה, הספק לא התחייב למחיר הכי נמוך שיהיה במשך התקופה שעליו לספק, אלא התחייב לאפשר להקדש לבחור בין שני מחירים: המחיר בשעת התשלום והמחיר בשעת העברת הסחורה. ממילא, תנודות במחיר בפרק הזמן שבין הקניין במעות לבין הקניין במשיכה אינן חשובות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il