ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה פיקוח נפש ומחלות סופניות

מקורות לפיקוח נפש

הרב יוסף דהאןי"א סיון תשס"ב
שאלה
איפה אפשר למצוא מקורות על פיקוח נפש?
תשובה
מקורות לפיקוח נפש: ויקרא י"ח, ה' "ושמרתם את חוקותי... וחי בהם". (כדאי להשוות את ביאור רש"י ותרגום אונקלוס). מסכת יומא דף פ"ה ע"ב "תניא: מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת..." וכו'; רמב"ם פרק ה' מהלכות יסודי התורה. להשוות ללשונו הזהב בפרק ב' הלכה ג' מהלכות שבת, וזו לשונו: "כשעושים... ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנא' "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" - ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם". יש להאיר על לשון הרמב"ם "ברחמים" מהגמרא בברכות דף ל"ג ע"ב: "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו", ומבארת הגמרא מפני שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים ואינם אלא גזירות. הרי מתבאר שאין טעמי המצוות רחמים כפשוטו אלא גזירות; ובנוסף - בשו"ע יורה דעה סימן קנ"ז. הערה: אין חילוק בספרות ההלכה בין פיקוח נפש דרבים לבין פיקוח נפש דיחיד.
עוד בנושא פיקוח נפש ומחלות סופניות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il