שאל את הרב

  • הלכה
  • פיקוח נפש ומחלות סופניות

מקורות לפיקוח נפש

undefined

הרב יוסף דהאן

י"א סיון תשס"ב
שאלה
איפה אפשר למצוא מקורות על פיקוח נפש?
תשובה
מקורות לפיקוח נפש: ויקרא י"ח, ה' "ושמרתם את חוקותי... וחי בהם". (כדאי להשוות את ביאור רש"י ותרגום אונקלוס). מסכת יומא דף פ"ה ע"ב "תניא: מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת..." וכו'; רמב"ם פרק ה' מהלכות יסודי התורה. להשוות ללשונו הזהב בפרק ב' הלכה ג' מהלכות שבת, וזו לשונו: "כשעושים... ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנא' "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" - ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם". יש להאיר על לשון הרמב"ם "ברחמים" מהגמרא בברכות דף ל"ג ע"ב: "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו", ומבארת הגמרא מפני שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים ואינם אלא גזירות. הרי מתבאר שאין טעמי המצוות רחמים כפשוטו אלא גזירות; ובנוסף - בשו"ע יורה דעה סימן קנ"ז. הערה: אין חילוק בספרות ההלכה בין פיקוח נפש דרבים לבין פיקוח נפש דיחיד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il