שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

החיות בתיבת נח

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ח אדר א' תשע"ד
שאלה
ברצוני לדעת מדוע אלוהים היה צריך להשמיד את כל החיות בגלל חטאי בני האדם, לפי סיפור תיבת נוח, למעט זוגות החיות שלקח איתו. והאם הוא הרג גם את כל הדגים במבול הזה? כי אחרי הכל דגים לא מתים במים. ממש חשובה לי התשובה על זה. ותבואו על הברכה.
תשובה
לשואל שלום, כשהמדרש (בראשית רבה כח, ח) רוצה לתאר לנו את ההשחתה הגדולה שהיתה בדור המבול, הוא אומר כך: "רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר: הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול, הכלב היה הולך אצל הזאב, ותרנגול היה מהלך אצל טווס, הדא הוא דכתיב 'כי השחית כל בשר', השחית כל אדם אין כתיב כאן אלא 'כל בשר'. רבי לוליאני בר טברין בשם רבי יצחק אמר: אף הארץ זינתה, היו זרעין לה חטין והיא מפקא זונין, אילין זונייא רבה, מן דרא דמבולא אינון". נמצאנו למדים שבאותו הדור האנושות הגיעה לסיאוב ובלבול כל כך גדולים, עד שכל סדרי האנושות, גם של החי והצומח הושפעו, ועל כן היה צורך במחיקה של המציאות המקולקלת לשם בניית מציאות חדשה ומתוקנת. ובאשר לדגים אומרת הגמרא במסכת זבחים (קיג ע"ב): "אמר רב חסדא: בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים, שנאמר: מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שבים". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il