שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

תפילין כל היום? - המשך

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום הרב שליט"א בשו"ע סימן לז' בביה"ל כתוב שמצווה מן המובחר מדאורייתא להניח תפילין כל היום ומביא בהמשך שכל מי שיכול לשמור על גוף נקי אין לו להיפטר ממצוות תפילין כל היום. לכן, האם אין מקום לומר שזה כמו תכלת שזה עיקר הדין ולכן אין בכך משום יוהרה? הגר"א גם סובר "שליוהרה לא חיישינן ולואי שגם הרואים יעשו כן" האם המצווה הקדושה הזאת פשוט רפויה בידינו ועלינו לחזק אותה? גם הרמב"ם פוסק "לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצוותן כך היא" כך גם כותב הסמ"ג (במצוות עשה ג’, "ואהבת"): "כי מה שאמרו רבותינו תפילין צריכין גוף נקי... זהו באדם שמניחם כל היום כולו כמצוותן". תודה רבה
תשובה
בחורים בישיבות שרצו ללכת עם תפילין כל היום שאלו אותי על זה, והשבתי להם שאם יש לפחות עשרה בחורים שמניחים תפילין זה לא ציבור, אבל אם יש אחד שניים, אז שיעשה את זה כשהוא לומד בבית שלא יהיה מחזי כיוהרא, אדם לא חייב ללכת עם תפילין כל היום, הרי זה ספק כמו שמביא הביאור הלכה, לדעת רוב השיטות אם אדם הניח תפילין דקה אחת כבר הוא קיים את מצוות תפילין, אלא שיש עניין להניח כל היום, אבל אם זה בא בהתנגשות, שאדם מתראה כאילו הוא חסיד ומזלזל באחרים, יצא שכרו בהפסדו. היום זה לא מקובל, רוב הציבור לא רואה את זה ככה ואם אדם יניח תפילין כל היום זה יראה שהוא מתפאר עליהם, שהוא החסיד ואחרים לא. לכן אם הוא נמצא לבד בבית אין בעיה. אם היה חיוב ללכת כל היום לא הייתי אומר ככה, אבל היות ואין בזה חיוב אלא רק ראוי לעשות ככה, וזה מתנגש בנקודה של היוהרא, לכן זה כמו בתפילין רבינו תם. המחבר בעצמו אומר שיניח תפילין דרבינו תם רק מי שמוחזק בחסידות גם בדברים אחרים. אם למשל את קריאת שמע בבוקר הוא לא קורא בזמנה וזה כן דאורייתא, ומצד שני הוא מניח תפילין דרבינו תם, זה חסיד?! מצד אחד הוא חסיד אבל דברים בסיסיים הוא לא עושה, אז איזה מין חסיד זה? בשונה מתכלת, תכלת זה חיוב ואם יש אפשרות לקיים חייבים לקיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il