שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

בעיית ריבית עם יתרת חוב שמעוכבת במסגרת משכנתא

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ו אדר א' תשע"ד
שאלה
שלום הרב, תודה רבה על התשובה. למה הכוונה ב"המוכר שהוא המלווה מפסיד את דמי השכירות של מגורי הקונים בדירה" - הדירה שנמכרה נמסרה בזמן לפי החוזה ולא לפני כן, אין פה נושא של שכירות בכלל. תודה.
תשובה
שלום וברכה! אכן דבריך נכוחים. כוונתי היתה שאם כבר יכולה להתעורר בעיית ריבית בנדון השאלה, היא תתעורר מהכיוון של המגורים של חמיך וחמותך בדירה ואפרט: הדירה אמנם הועברה בזמן ע"פ החוזה מהמוכר לקונה אולם התשלום לא הושלם במלואו ולכן אם הדירה עדיין ברשות המוכר המגורים של חמיך וחמותך בה נחשבים כבשכירות מהמוכר ולכן צריכים לשלם את דמי השכירות בנוסף ליתרת התשלום. ואם אכן כך הוא , אין בזה שום בעיית ריבית. אולם אם הדירה כבר ברשות הקונים יתרת התשלום הינה בגדר חוב\הלוואה מצד המוכר . גם מכיוון זה אין בעיית ריבית במגורים בדירה משום שהדירה שלהם ורק מוטל עליהם לפרוע את החוב. אולם אם לצורך משל הדירה בצפת שגר בה המוכר עתה שייכת לחמיך וחמותך אז היה מקום לדון משום ריבית משום שמגורי המוכר בדירה שווים כסף ואם בנוסף לכך יפרעו לו את החוב בסך 50,000ש"ח הוי כמו שכתוב במשנה ב"מ ס"ד: "המלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם, ולא ישכור ממנו בפחות מפני שהוא ריבית" וכן נפסק ברמב"ם הלכות מלווה ולווה פרק ו הלכה ב' ובשו"ע יורה דעה קסו א' בברכה, הרב כפיר יהודה אלון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il