שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חוץ לארץ

אילת היא ארץ ישראל?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב. הרב הביא הסכמה לספר (של הרב ישראל אריאל) שמסביר לפי שיטה לא מובטלת של גדולי ישראל שאילת כן א"י(רבי יהודה הלוי הרמב"ן ועוד) האם הרב כשהביא את ההסכמה זאת חולק על האמור בספר אע"פ שלא צוין בהקדמה כך נראה מהתשובה של הרב, שהרב לא הביא דעות הראשונים אלא את הציץ אליעזר? תודה רבה ומצטער על הטריחה
תשובה
לכהנים יש בעיה של טומאה, גם לכהנים הפתחי תשובה וערוך השולחן הביאו דעה שבימינו אין בעיה לצאת לחו"ל אבל ראוי להחמיר. אני לא יכול לומר ממש אסור ויש כאלה שמתירים את זה אלא שלכהנים הדין יותר חמור. הציץ אליעזר אומר שלמה שמדינת ישראל כבשה יש גדר של ארץ ישראל, אבל רוב הציבור לא קיבל את דבריו, הרי יש חוגים שהם זורעים בערבה הדרומית מעין יהב ודרומה בשמיטה, וסומכים על כך שאין בזה קדושת שביעית. יש כאלה שאומרים שהגבול הדרומי עובר בכלל בנחל צין ויוצא שמצפה רמון נמצאת בחוץ לארץ אבל קשה להכריע בזה. ולכן לכהנים הייתי אומר להחמיר, אני לא אומר שזה מעיקר הדין, ולכן לצאת לבקר את הקרובים מותר. לעניין הספר של הרב ישראל אריאל, יש דעות כאלה אבל אני לא חושב שזו ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ, הגבול תמיד היה באזור אשקלון, איך יכול להיות שהוא מגיע עד אילת? גם בתורה בפרשת מסעי מוזכר מעלה עקרבים וקשה מאד לקבל דבר כזה, הספר הוא נכון אבל אני לא מקבל כל פרט, גם אם נתתי הסכמה לספר זה לא אומר שאני סובר כמוהו בכל פרט ופרט הלכה למעשה. יש דיון על יום טוב שני של גלויות באילת, יש שיטה שחייבים אבל היות וזה רק דרבנן אז לא צריך להחמיר. קשה לקבל את זה שאילת זה ארץ ישראל, גם אם יש דעה כזאת היא לא מקובלת על רוב הפוסקים, הרי פוסקים מעין יהב ודרומה לא מפרישים תרומות ומעשרות. אולי מבחינה רוחנית יש בזה ארץ ישראל שהובטחה לאברהם אבינו, אבל לא מבחינה מעשית לעניין מצוות התלויות בה לא. לגבי מה שהכוזרי אומר על צין שהיא ארץ ישראל. גם היום אני לא חושב שיש מקום מדויק שיודעים איפה זה הר סיני, גם החוקרים לא יודעים בדיוק איפה, אחרי שלא היינו פה אלפיים שנה קשה לנו לדעת בודאות, כשתתגלה הנבואה יתבררו כל הדברים האלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il