שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

הגבול הצפוני של ארץ ישראל

undefined

מכון התורה והארץ

ב אדר ב' תשע"ד
שאלה
לפי דברי כבוד הרב יוצא שמי שמגדל גידולים בצפונה של עכו - מפריש תרו"מ בלא ברכה. א. האם המסקנה שהסקתי נכונה? ב. איך אני יודע מה הגבול האם מדובר בצפונה של העיר העתיקה? צפנה של העיר המנדטורית או צפונה של העיר החדשה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' מכיוון שבכל גבול עולי מצרים יש חיוב להפריש תרו"מ, על כן מפרישים שם, אמנם לעניין ברכה יש שפטרו בירק בעולי מצרים, אבל במקום שנהגו יש להמשיך ולברך כדעת הרמב"ם. כמו כן יש להוסיף את הדעות שהכיבוש של ימינו פועל לחייב בברכה. על כן במקום שנהגו אין למחות ויש להמשיך ולברך וכך נוהגים כיום בעכו וצפונה. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il