שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

חישוב שעות זמניות מעלות השחר עד צאת הכוכבים

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אדר ב' תשע"ד
שאלה
לפי השיטה שמחשבים שעה זמנית ע"י חלוקת הזמן מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב-12, איך אפשר לדעת מתי עלות השחר וצאת הכוכבים כדי לחשב, שהרי זו לא מציאות שאנחנו רואים כמו זריחה ושקיעה?
תשובה
לשואל, שלום! לא מדויק ש"זו לא מציאות שאנחנו רואים". ברור שעלות השחר היא מציאות פיזית שרואים אור במזרח לפני עלות השמש, וכמו כן צאת הכוכבים המדובר בדרך כלל בהלכה הם צאת שלושה כוכבים ממוצעים. נכון הוא שקשה להגדיר את האור המדובר בדיוק, וגם בכוכבים יש קושי להבחין בימינו בתנאי תאורת הרחוב וזיהום האוויר, אבל בסופו של דבר זוהי אכן מציאות. מכל מקום, כיום מקובל לחשב את הזמן על פי אומדני מרחק הליכה שמופיעים בחז"ל: ארבעה מיל בין עלות השחר לזריחה (פסחים צד ע"א), ושלושת רבעי מיל בין השקיעה לצאת הכוכבים (שבת לד ע"ב). מקובל בהלכה לחשב שיעור מיל לשמונה עשרה דקות, ולפי זה עלות השחר הוא שבעים ושתיים דקות לפני הזריחה וצאת הכוכבים הוא שלוש עשרה דקות וחצי אחרי השקיעה, אלא שלמעשה לעניינים שונים מקובל לחשב את הזמן בין השקיעה לצאת הכוכבים בשמונה עשרה דקות (עיין יביע אומר ח"ז או"ח סי' מא), על פי שיטה שמופיעה ברמב"ם לפיה מהלך מיל הוא 24 דקות (האומדנים השונים למהלך מיל תלויים בפירוש הסוגיה בפסחים צד ע"א, עיין 'שערי היכל' שם עמ' תקצב הערה 5). נמצא שלפי השיטה שמחשבת מעלות השחר עד צאת הכוכבים נוספות לכל יום עוד כ - 85 דקות, לכאורה, מה שמוסיף עוד כשבע דקות לכל שעה זמנית. אולם, ככל הנראה לדעת המגן אברהם המחשב את השעות הזמניות מעלות השחר עד צאת הכוכבים החישוב איננו עד צאת הכוכבים הנהוג כיום (18 דקות אחרי השקיעה), אלא צאת הכוכבים של זמן רבנו תם (72 דקות אחרי השקיעה, מהלך ארבעה מיל, כדברי הגמרא בפסחים הנ"ל). הדבר מתבקש, מאחר שבכמה מקומות בדברי חז"ל נאמר שבסוף השעה השישית ביום השמש עומדת בדיוק ברום השמיים (פסחים שם ויומא כח ע"ב), ואם כן חייב להיות איזון בין הזמן שתרומת הדשן מוסיף לשעות היום לפני הזריחה לבין הזמן שהוא מוסיף אחרי השקיעה. הרב טוקוצ'ינסקי, מייסד הלוחות המפורסמים, חישב תחילה במשך שנים את זמן המגן אברהם על פי צאת הכוכבים של 18 דקות, ולבסוף חזר בו אחרי שהוכיחו לו שזה לא נכון. על כך עיין בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' נד ובהרחבה במבואו של הרב זלמן קורן שליט"א למאמר 'על עניין השעות הנזכרות בתלמוד' מאת הרב יחיאל מיכל שלזינגר (ספר הזכרון 'אש תמיד', עמ' תשנז והלאה). נמצא שלפי השיטה שמחשבת מעלות השחר עד צאת הכוכבים המאוחר נוספות לכל יום עוד 144 דקות (72 דקות בין עלות השחר לזריחה ועוד 72 דקות בין השקיעה לצאת הכוכבים המאוחר), מה שמוסיף עוד 12 דקות לכל שעה זמנית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il