שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

מותר לעשות ברית מילה בלילה?

undefined

הרב יוסף אפריון

ד אדר ב' תשע"ד
שאלה
כבוד הרב שלום כתוב: וביום השמיני ימול - אין לי אלא הנמול לשמונה שאין נמול אלא ביום, מניין לרבות הנמול לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר, ת"ל וביום [יבמות ע"ב ב’]. משמע שאפשר מיום שלוש עשרה אפשר בלילה. במידה ולא כך איך יודעים זאת? תודה
תשובה
שלום בוודאי שכל ברית היא ביום, כוונת הגמרא לאפשרויות שמילה נדחית עד יום שנים עשר בעקבות לידה בין השמשות שלא ידוע האם הילד נולד ביום הקודם או ביום הבא, ובמצב כזה יכולה המילה לידחות עד יום השנים עשר כמפורט במשנה בשבת פרק יט משנה ה: קטן נמול לשמונה, לתשעה, ולעשרה, ולאחד עשר, ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר. הא כיצד. כדרכו, לשמונה. נולד לבין השמשות, נמול לתשעה. בין השמשות של ערב שבת, נמול לעשרה. יום טוב לאחר שבת, נמול לאחד עשר. שני ימים טובים של ראש השנה, נמול לשנים עשר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il