שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות שבת בנרות חנוכה

undefined

כולל הלכה בית אל

ט אדר ב' תשע"ד
שאלה
האם אפשר להדליק נרות שבת מנרות חנוכה לשם בעירה מהירה יותר מפחד להשאיר את הנרות דולקים ללא נוכחות והשגחה בבית?
תשובה
לא ניתן לקיים מצוות הדלקת נרות שבת בנרות השעווה הצבעוניים הקטנים הנקראים בפי כל "נרות חנוכה". הרחבה: בשביל לקיים את מצוות הדלקת נרות שבת, יש ליהנות מהנרות הדולקים לאחר צאת הכוכבים. אם לא יעשו כן – הרי שהברכה הייתה לבטלה (שולחן ערוך סימן רסג סעיף ט). כיוון שבכל קהילות ישראל זמן הדלקת נרות הינו, לכל המאוחר, 20 דקות לפני השקיעה (ומנהג ירושלים להדליק 40 דקות לפני השקיעה) – הרי שלא ניתן לקיים את המצווה באמצעות אותם נרות קטנים שדולקים לכל היותר חצי שעה. על כן, כאשר אכן ישנו חשש לשריפה ח"ו, עומדות לפניך שתי אפשרויות: א) אפשרות אחת היא להדליק את הנרות מוקדם, לאחר פלג המנחה (השבת פרשת 'צו'- לאחר השעה 16:35), ולהתחיל את סעודת השבת בעוד הנרות דולקים. כך גם תקיימי את המצווה כיוון שסעדת סעודת שבת לאור הנרות [כמבואר במשנה ברורה סימן רסג, ס"ק מ], וגם אם חלילה תתלקח האש – תוכלי לקרוא לאדם אחר שעוד לא קיבל שבת שיכבה את האש. [הערה: אם תעשי כך – לכתחילה כדאי להמשיך את הסעודה לתוך הלילה, ולאכול עוד "כזית" לחם לאחר צאת הכוכבים. כמבואר במשנה ברורה סימן רסז ס"ק ה]. ב) אפשרות שנייה היא להדליק את הנרות בזמנם, באמצעות אור חשמלי הדולק על ידי "חוט להט" (לא פלורוסנט, ולא נורת "לד"!), כדלהלן: 1) לכתחילה באמצעות אור חשמלי המופעל על ידי סוללה – פנס וכדומה. 2) כאשר אין פנסים - באמצעות אור החשמל שבבית המופעל מכח זרם החשמל, באם אכן הוא דולק על ידי חוט להט. וכך יש לעשות: לפני זמן הדלקת נרות המופיע בלוח תכבי את האור, תדליקי אותו שוב מתוך כוונה למצוות "נר שבת", ותברכי. הרחבה: דעת הפוסקים המתירים להדליק באור חשמלי במקום הצורך: החזו"א (כ"כ בשמו ב"יחוה דעת" חלק א סימן ד), הגר"ע יוסף (יביע אומר ב, יז), הרב צבי-פסח פראנק (הר צבי אורח חיים סימן קמג), ויבלט"א הרב ווזנר (שבט הלוי אורח חיים סימן קלו). וכן נפסק ב"שמירת שבת כהלכתה" פרק מג סעיף ד. לדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל (מובאים בשמירת שבת כהלכתה פרק מג הערה כב) יש להתיר זאת רק באור הפועל על ידי סוללה - כיוון שזרם החשמל כבר "כנוס" בתוכו. הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il