שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

אמירת שם ה' בברכה לצורך חינוך הקטנים

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ט אדר ב' תשע"ד
שאלה
פעוטות בגיל שנתיים שלוש שמלמדים אותם לברך, האם אפשר לומר איתם בברכה את שם ה' כדי ללמדם לברך כראוי?
תשובה
כתוב בשו"ע (סימן רטו סעיף ג)"...מותר ללמד לתינוקות הברכות כתקנן ואע"פ שהם מברכים לבטלה" וכתב במשנה ברורה (יד) שמותר לומר עמהם את שם ה'. גם כשמדובר בילדים שאינם בגיל חינוך כתב הפמ"ג (סימן תרנז משבצות זהב ס"ק א) שמותר לומר עמהם את שם ה' כדי ללמדם. על המחנכים וההורים לשים לב שהזהירות מלומר ברכה לבטלה לא תגרום לכך שהילדים לא ידעו לברך כראוי אלא אדרבה יש לבטא עם הילדים מילה במילה את כל הברכה כדי לחנכם. מאידך כשאין צורך כמובן צריך להימנע מלומר את שם ה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il