שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

עונש מוות לאהרן על עבירה מדרבן ?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ט"ו אדר ב' תשע"ד
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב כתוב דברים פרק ט כ: וּבְאַהֲרן הִתְאַנַּף ה’ מְאד לְהַשְׁמִידוֹ וָאֶתְפַּלֵּל גַּם-בְּעַד אַהֲרן בָּעֵת הַהִוא: יש לראות ולבדוק שהרי ה’ יתברך מעניש על פי חוקי התורה. ואין עונש מוות על עשית פסל ואין עונש מוות על "לפני עיוור" וגם על חילול ה’ אין עונש מוות (ספר החינוך). אפשר שאהרן היה אמור לקבל עונש מוות על עבירה מדרבנן כמו שאומרים חז"ל שמי שעובר עברה מדרבנן חייב מיתה בידי שמיים ? אם כן אז על איזה עבירה מדרבנן עבר ?
תשובה
לשואל שלום, פרשיית חטא העגל היא פרשיה עמוקה הדורשת לימוד רב. גם חלקו של אהרן בחטא דורש עיון וממילא גם הבנת העונש הקשה צריכה לימוד. אסתפק במסגרת זו בהבאת דבריו של רבנו בחיי (דברים ט, כ) שכתב: "ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו. ידוע מה שדרשו רז"ל (ויקרא רבה י, ה) בפסוק זה: השמדה זו כלוי בנים, שנאמר: "ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" (עמוס ב, ט), וכיון שהתפלל משה עשה תפלתו מחצה. ומכל מקום פסוק זה הנכתב בתורה לאות ולמופת שאהרן חטא בעגל חטא גדול עד שנענש עליו בכלוי בנים, ובודאי יש לתמוה: כי אהרן לשם שמים נתכוון ומחשבתו היתה זכה בעבודת הש"י, והנה הכתוב אמר: "אשר עשה אהרן" (שמות לב, לה), לא יתפוש אותו רק על המעשה לבדו לא על המחשבה, ואם כן למה התאנף בו השם. והתשובה בזה כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה, וכן דרשו רז"ל ממה שכתוב: "וסביביו נשערה מאד" (תהלים נ, ג), ואף על פי שכוונתו היתה לשמים מכל מקום המעשה לאהרן בידים היה חלול השם, ואף על פי שהוא לא חטא בו הנה החטיא את ישראל שלא בכוונה, שהרי על ידו טעו אחריו ונפלו הרבה מישראל". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il