שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

עניית ברוך הוא וברוך שמו

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג אדר ב' תשע"ד
שאלה
אני פוסק לפי הגר"ד ליאור שליט"א אני מיצרי ומרוקאי,וידוע שיש מנהג לענות אמן לכל ברכה { קיצור שו"ע טולידאנט,שו"ת שמ"ש ומגן לגר"ש משאש, מרן החיד"א בספרו יוסף אומץ סי’ ע’ או’ ג’,אביו של הבבא סאלי ע"ה בספרו יפה שעה סי’ יט’,המהר"ם שק, החתם סופר, הפר"ח וכאמור הגר"א,} רבי אברהם טוביאנה כתב בסידורו עפ"י כוונות האר"י בשם המדרש רבה שהרוצה לבטל את המנהג הקד’ הזה חייב נידוי וראיתי תשובה של הגר"ד ליאור שמישהו שאל אותו והוא ענה שבברכות שיוצאים בהם יד"ח לא עונים.. מה לעשות - להמשיך את המנהג או לפסוק כדעת הרב שליט"א?
תשובה
בברכות שהוא יוצא ידי חובה, לא לומר "ברוך הוא וברוך שמו" כי זה הפסק. ויענה אמן בסוף, וגם אם לא ענה יצא ידי חובה בדיעבד, אבל ודאי שצריך לענות אמן. לכל השיטות כל ברכה שאדם שומע שיענה אמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il