שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משלוח מנות ומתנות לאביונים

מתנות לאביונים מפרזי למוקף

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד אדר ב' תשע"ד
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב שליט"א אני בי"ד נתתי מתנות לאביונים לאביון שקורא בט"ו האם יצאתי ידי חובת מתנות לאביונים חג שמח
תשובה
לשואל, שלום ופורים שמח! הדבר אפשרי רק בתנאי שתאמר לו שישתמש בכסף לצרכי פורים בט"ו. כאשר נותנים לעני שכעת פורים אצלו - אין צורך לומר לו מה לעשות בכסף והוא יעשה בו כרצונו, אבל כאשר נותנים לו לפני פורים (הכללי, או שלו במקרה שהוא מוקף) יש להתנות כאמור. במגן אברהם (סי' תרצד סק"א) כתב בשם בעל המאור (על הרי"ף מגילה א ע"ב) שאין להקדים את המתנות לאביונים לפני פורים שמא ינוצלו על ידי העני שלא לצורך פורים. מדבריו יש ללמוד שני דברים: האחד, שמטרת מתנות לאביונים היא לאפשר לעניים את שמחת החג. השני, שאין הכרח שהנתינה עצמה תהיה בפורים, אלא שתגיע לידי העני באופן שיוכל לנצל את המתנה לסעודת פורים. אם כן, כשאתה נותן לעני בי"ד, אם ישתמש בכל הכסף לצרכים אחרים לפני החג לא יצאת ידי חובתך, ואם ישאיר אותו לשימושו בט"ו יצאת ידי חובתך. זוהי הדעה הפשוטה יותר לענ"ד (עיין 'מקראי קודש' לרב הררי פי"א ס"ז ושו"ת משנה הלכות ח"ד סי' פז וח"ו סי' קכג, וראה דעות נוספות בפסקי תשובות סי' תרצד, ח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il