שאל את הרב

  • הלכה
  • מיסטיקה וקמיעות

שום קלוף שעבר עליו לילה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"ח אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום בימי שיש אני משתמשת בהמון שום לבישולים והקילוף גוזל ממני המון זמן, האם יש דרך שמאפשרת לשמור שום קלוף אם אקלף יום לפני ואשמר במקפיא למשל? איך השום הקלוף של קיבוץ דורות מקבל הכשר ללינת לילה. אודה לתשובה דחוף. תודה.
תשובה
שלום, יש אפשרות לבשל את השומים. אפשרות נוספת - להשים עלים מלח, שמן. או להשאיר מעט מהקליפה. י"א שאינו מזיק רק שאוכלים אותו כך אבל אם מבשלים השומים אין לחשוש. ויש אומרים שהיום אין לחשוש כלל שלא שכיח רוח רעה. הרחבת תשובה: סיבת השאלה, מפני שמובא במסכת נדה (יז, א): "אמר רבי שמעון בר יוחאי: חמישה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו, האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה... שעבר עליהם הלילה". ושם מבואר שאפילו אם צררם סגורים בתוך בגד או כלי - אסור לאוכלם, מפני רוח רעה ששורה עליהם. ואם השאיר מקצת מקליפתם אין חשש סכנה. להלכה, יש אומרים שאין לחוש לרוח הרעה הזו, כי כבר בזמן הראשונים היא בטלה מהעולם (הגהות מרדכי, מהרש"ל). לעומתם, רבים חששו לסכנה והחמירו שלא לאוכלם אף בדיעבד (הגר"ז, ערוה"ש, בן איש חי, אג"מ יו"ד ג, כ). ואף שיש כמה מגדולי האחרונים שהורו שאם בדיעבד עבר לילה על בצלים קלופים, אפשר לאוכלם, שיש לסמוך על דעת המקילים (ע' יבי"א יו"ד ב, ז), מכל מקום לכתחילה מוטב לצאת מהספק, ולכן תקפידו לבשל את הבצלים, שאחרי הבישול ישתנו וכבר לא תהיה בהם סכנה (כה"ח יו"ד קטז, צג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il