שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מצאתי שקל בתוך הכיס

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ז אדר ב' תשע"ד
שאלה
האם אדם שמצא כמה שקלים בתוך הכיס בשבת, האם זה בטל למכנסיים ואין צורך להוציאם בשינוי?
תשובה
את שאלתך "האם אין צריך להוציא בשינוי" ניתן לפרש בשני פירושים: א) האם אין צורך כלל להוציא את המעות? התשובה היא שצריך לנער את המעות או לחילופין להחליף את בגדו. [אמנם במשנה ברורה סימן שי, סעיף קטן ל, כתב שיש מחלוקת האם צריך לנער המעות מכיס אשר תפור לבגד רק בשפתו. אך עיין ב"שמירת שבת כהלכתה" פרק כ סעיף עה, שלהלכה יש להחמיר בכך]. הערה: אם מצא את המעות כאשר הוא כבר לובש את הבגד, והוא נמצא במקום שלא יכול לנער [מחשש לאיבוד המעות, לא מצליח לנער] וכן לא יכול להחליף את בגדיו – מותר לו להמשיך בהליכתו עד מקום שכן יכול לנער או להחליף בגדים. (רמ"א סימן רסו סעיף יב, ומשנה-ברורה שם סעיף קטן לה, וביאור הלכה ד"ה "יכול לילך"). ב) האם אין צורך להוציא דווקא על ידי ניעור, ואפשר להוציא את המעות בצורה ישירה בידיים? התשובה היא שאסור להוציא את המעות בידיים מן הכיס, אלא צריך להוציאם דווקא על ידי ניעור. הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il