שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הנקה וטיפול בתינוק

מגבונים וחיתולים בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"א אדר ב' תשע"ד
שאלה
האם מותר להשתמש במגבונים לחים (לניקוי התינוק אחר החתלה) בשבת? כיצד ניתן להשתמש בחיתולים נדבקים בשבת? וכן האם מותר להשתמש במשחה לתינוקות בשבת?
תשובה
א) בשימוש במגבונים בשבת ישנו דיון מצד מלאכת "דש" משום סחיטת נוזלים מתוך המגבון. למעשה נחלקו בדבר פוסקי זמננו. אני מצרף לך קישורים של תשובות שונות שנכתבו באתר בעניין זה. תשובת הרב דב ליאור תשובת הרב יעקב אריאל תשובת הרב יהודה עמיחי ב) לכתחילה יש לפתוח ולסגור את המדבקה מערב שבת (ובכך להפוך את המדבקה להיות "תפירה לזמן "). ג) יש להניח את המשחה על התינוק ללא מריחה. הרחבה: א) לגבי טיטולים שיש בהם מדבקות. נחלקו הפוסקים האם ישנה בעיה בהדבקת המדבקה משום מלאכת תופר ובפתיחתה משום מלאכת קורע, או שמא המדבקות מוגדרות כ"קרסים ולולאות" (=כפתורים) שאין בפתיחתם וסגירתם משום מלאכת תופר וקורע. הרוצה לצאת מהמחלוקת, עליו להקפיד לפתוח את המדבקה מערב שבת ולסוגרה. באופן זה פתיחת המדבקה בשבת תהיה קריעת תפירה זמנית ולא קריעת תפירה קבועה, ולהלכה ניתן לסמוך על הרמ"א (שיז, ג) שתפירה זמנית, וכן קריעת תפירה זמנית – מותרת (שמירת שבת כהלכתה טו, פז). [לגבי סגירת המדבקות על הטיטול המלוכלך לפני זריקתו לפח: דעת הגרש"ז אויערבאך להתיר זאת אף על פי שהמדבקות תישארנה דבוקות זמן ארוך, כיוון שאין לו חפץ בהישארות ההדבקה לזמן ארוך. שמירת שבת כהלכתה פרק לה הערה סז]. ב) לגבי משחה לתינוק בשבת. ככלל, בנתינת משחה ישנן שתי בעיות: משום איסור עשיית פעולה של רפואה בשבת גזירה שמא יבוא להכין את מוצרי הרפואה בשבת, ומשום מלאכת "ממרח". הפוסקים הגדירו תינוק כ"חולה שאין בו סכנה" (רמ"א סימן שכח, סעיף יז), ועל כן לגביו לא שייכת גזירת חז"ל שלא לעשות רפואה (שמירת שבת כהלכתה, פרק לז הערה טו). אמנם, כיוון שעדיין נותרה בעיית "ממרח" – אין למרוח את המשחה על גוף התינוק, אלא יש לתת אותה ללא מריחה על גוף התינוק או על הטיטול (שמירת שבת כהלכתה פרק לג סעיף יד). [דעת המג"א שכאשר המריחה מתבצעת על מנת להבליע את המשחה בגוף אין כאן איסור תורה של "ממרח" אלא רק איסור מדברי חכמים, ולפי זה היה מקום להקל כן לגבי תינוק שכאמור מוגדר כ"חולה שאין בו סכנה". אמנם נראה שכיוון שניתן ללא טרחה מרובה לתת משחה ללא מריחה – יש להיעשות כן ולא להיכנס לחשש ממרח]. הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il