שאל את הרב

  • הלכה
  • פירות וירקות

האם ירקות עלים רגילים מותרים כפי שנהגו בעבר?

undefined

הרבנות הראשית לישראל

י"ט אדר ב' תשע"ד
שאלה
למה אוסרים ירקות עלים רגילים הרי בדורות הקודמים כולם אכלו אותם והם יותר בריאים שהרי לא מרססים אותם בחומרי הדברה?
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה ברור שאסור לאכול ירקות ופרות שיש בהם חומרי הדברה שהרי מההלכה סכנה בריאותית יותר חמורה מאיסור הלכתי. הרבנות הראשית עשתה בדיקות למציאת שאריות של חומרי הדברה ומשום כך פסלה בעבר חברות של ירקות עלים למרות שלא נמצאו אצלם חרקים. בעקבות כך חלק מהחברות העלים המפוקחות על ידי חברה חיצונית שעושה להם בדיקות בנושא הדברה מציינות זאת על השקיות. לעומת זאת גם בירקות ופרות רגילים משתמשים בחומרי הדברה ועליהם אין פיקוח יסודי. כבר נכתב לפני 200 שנה בחכמת אדם (לח, טו):" הירקות בכל המדינות מוחזקים בתולעים וכן ירק פטרוזליה...וכן בצלים ירוקים...וצריך לבדוק היטב היטב וכן קטניות ירוקות בעודן בשרביטין מוחזקים מאוד בתולעים ואסור לאוכלן עד שיפתח כל שרביט ושרביט ובדוק כל אחד בפני עצמו, ומה שאומרות הנשים שמהבהבין הירקות באש - אינו מועיל. ומין ירק...אין לך קלח וקלח שאין בו כמה וכמה תולעים...". וכן נכתב לפני 120 שנה בבן איש חי (שנה שניה נשא ח): "...ויש ירקות שנמצא בהם תולעים דקים הרבה וקשה לבדקן...סלק (עלים)...נענע-שומר נפשו ירחק מהם...ויראה שמים יסלקו מביתו ולא יבא על שולחנו. ובביתנו לא יכנס הסלק (עלים) למאכל ורק בראש השנה יביאו אותו על השולחן לראותו בלבד בשביל הבקשה שבהם. ועלי הגפנים כבר אסרום רבני ארץ יע"א לגמרי ולא יועיל להם בדיקה...". מכאן אנו רואים שגם בדורות הקודמים אסרו ירקות המוחזקים בחרקים. הרמב"ם (מאכלות אסורות ב, טו) פסק: "...לפיכך כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת...". השולחן ערוך (יורה דעה פד, ח) פוסק כדברי הרמב"ם ומוסיף עליו הרמ"א: "ולא מהני בהם אם בדק הרוב אלא צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט דשכיח ". השפתי כהן (שם כח) מבאר: "וכל שמצוי אין סומכים על בדיקת הרוב ודומה לבדיקת הריאה...וכך כתב הרשב"א". ירקות העלים מוחזקים בחרקים. ירקות קפואים רגילים מצויים פחות חרקים מהירקות הטריים בגלל פיקוח על הגידול ושיווק ושטיפת הירקות. לעומת זאת בגידולים המיוחדים בחממות בודקים לפני השיווק לפחות 2 אחוז. היות ולא בודקים את הכל אם נמצאו בהם חרקים שלא יורדים בשטיפה פוסלים את הירקות. ואם נמצאו פחות מחמישה חרקים שיורדים בשטיפה בירקות שהשטיפה מועילה בהם משווקים אותם כי סומכים על הקונים שישטפו אותם לפני השימוש (על השקיות מודפס שיש לשטוף לפני השימוש). לכן בירקות שנמכרים שטופים מוכנים לאכילה על פי נהלי הכשרות אפשר לשווק אותם רק כאשר לא נמצא בהם אף חרק כי ברור שלא ישטפו אותם. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il