שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

שתיית יין ללויים

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום, דברי הגמרא בתענית - שאסור לכהנים לשתות יין שמא ייבנה בית המקדש ולא יהיו ראויים לעבודה. האם זה דין גם ללווים? ואיך לומדים זאת?
תשובה
לשואל, שלום! ראשית, זוהי דעה מסוימת בגמרא בתענית יז ע"א אבל להלכה נפסק שהאיסור על הכהנים הוא רק בזמן שהמקדש קיים ולכהני המשמר שעובד באותו שבוע (עיין הלכות ביאת המקדש פ"א הלכה ו-ז ברמב"ם ובראב"ד). באשר ללויים, מדברי רש"י (ליתר דיוק: המיוחס לרש"י) בתענית טו ע"ב ד"ה אנשי מעמד ניתן להבין שלדעתו איסור השתייה שהוזכר במשנה לגבי אנשי המשמר מוסב גם על משמרת הלויים שבאותו שבוע וגם הישראלים שבאותו מעמד. אולם ב'גבורת ארי' שם סובר אחרת, ודייק מהמשנה שאיסור השתייה נאמר על כהנים בלבד, והטעם, שלא מצאנו שלוי ששתה יין אסור לשיר במקדש. ב'מעשי למלך' (ביאת המקדש פ"א ה"ז) העיר עליו, שאמנם אין איסור מיוחד על עבודת הלויים כשהם שתויים אבל קיים איסור כללי להיכנס לעזרה בשכרות, משום שאין זה "מורא מקדש" (רמב"ם, ביאת המקדש פ"א הי"ז).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il