שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תקיעת שופר

תקיעת שופר בשבת

undefined

הרב חיים שרייבר

א ניסן תשע"ד
שאלה
אני מצטט מתוך מדרש "פסיקתא רבתי" את המובאה הבאה: "רבי אמי שלח לתלמידו לשמוע את רבי לוי והיה עוסק בפרשה זו, אמר: כתוב אחד אומר: (ויקרא כ"ג כ"ד) זכרון תרועה, וכתוב אחד אומר: (במדבר כ"ט א’) יום תרועה יהיה לכם. אלא ראש השנה שחל להיות בחול, תוקעים בכל מקום, ואם חל להיות בשבת, אין תוקעים אלא ביבנה בלבד:" שאלתי היא: מה עניין שמותר לתקוע בשופר ביבנה בשבת? (אם הבנתי נכון את דברי הכתוב).
תשובה
שלום ביבנה היתה הסנהדרין (לאחר חורבן בית במקדש), ולכן דוקא במקום שיש את ראשי העם שיכולים לפקח שלא יהיה חילול שבת כתוצאה מקיום מצות תקיעת שופר שלא כראוי כגון: טלטול השופר ברשות הרבים התירו לתקוע בשבת, אך בשאר המקומות בגלל החשש לחילול שבת אסרו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il