שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ירושה וצוואה

מנהל עיזבון

undefined

הרב מרדכי גרוס

ד סיון תשע"ד
שאלה
בס"ד אח הבכור שאחראי על חלוקת עיזבון של היורשים - אחיו. מזה מספר שנים הוא אינו פועל לחלוקת העיזבון. שאר היורשים שותקים כי אינם רוצים להתעמת איתו. כ, מתוך שאננות וללא כל חובת הסבר לשאר היורשים, הממון +הנדל"ן שבעיזבון צוברים הפסדים: אחד מהנדל"ן הושכר והשכירות משמשת לתשלום ארנונה של הנדל"ן הריק האחר. הממון שוכב בחשבון, והוא החליט לחלקו יחד, רק עם הנדל"ן שימכר במחיר שהוא חושב שראוי להימכר....!! א. ידוע שלא יגיע לדין תורה, מותר לתובעו ניזקין בערכאות? ב. מה דין נאמנותו כלפיי שאר היורשים? ג. ההימנעות מהשכרת הנכסים (עד למכירה) יש בה ריווח. האם ניתן לחייבו לשלם את דמי השכירות במצטבר (לפי חוו"ד מתווך דירות חיצוני) על אובדן הכספים הללו? ד. האם אין בהימנעותו משום גזל של שאר היורשים ? נא תשובה עם מראי מקומות עקרונים
תשובה
שלום וברכה, א.מעיקר הדין מותר להזמין לערכאות, אם ידוע שהאדם לא יגיע לבית דין. אך לכתחילה טוב לקבל רשות מבית דין. אך אין לקבוע על אדם שלא יסכים לבוא לבית דין, כיוון שהרבה אנשים שמצהירים שלא יסכימו לבוא, נוטים להגיע כשמקבלים הזמנה מסודרת של בית הדין. (המקלים ואינם מצריכים נטילת רשות באופן שידוע שהבע"ד לא יציית לבית דין, מתבססים על דברי הראש המזכיר את ר' פלטוי (ב"ק דף צב) ממנו משמע שמותר לתבוע אלם שאינו מוכן להתדיין בבי"ד אף ללא רשות מבי"ד. ז"ל: "מכאן פסק רב פלטאי ז"ל ראובן שיש לו תביעה על שמעון ומסרב לבוא עמו לדין שרשאי להביאו לערכאות של נכרים כדי להוציא את שלו מתחת יד" אומנם יש מהאחרונים שנקטו שגם ר' פלטוי מצריך נטילת רשות מבי"ד, הם נתקשו למה הטור שינה מדרכו והזכיר לשון הרמב"ם (המצריך רשות של בית דין) ללא להזכיר שאביו שהזכיר דין ר' פלטוי בסתמא, חולק? ולכן נקטו שגם ר' פלטוי מצריך קבלת רשות מבי"ד. (הרמ"א בתשובות סימ' נב וכמו כן נקט ביש"ש.) ) ב.אם לא מיניתם את האח להיות אחראי על העזבון, אין לו נאמנות על הנושא. (כדברי התורה על פי שנים עדים יקום דבר, אלא אם כן נתנו לו נאמנות על ידי מינוי) ג. לכאורה אין יכולת לחייב את השכירות שנמנעה כיוון שזה גרמא, אך כדאי לכם לפנות לבית דין שמא יש צדדים נוספים לחיוב אם יש לו התחייבות של שמירה או שותף. או מצד שדרכם של הנכסים להניב רווחים. (בעניין חיוב משום גרמי במבטל את חברו ממלאכה, הדבר דומה למבטל כיסו של חברו, כמבואר בתוספתא ב'מ ד, יא שפטור. ועיין באמרי בינה סימן א' מאריך לדון האם הוא הדין בדבר שדרכו להביא רווחים) ד. אם הוא מונע הרווחים ללא הצדקה הוא מוגדר כמזיק מצד שמונע אפשרויות מימוש הנכסים. כעצה טובה, כדאי מאוד להתאזר בסבלנות ואורך רוח, ולסדר את חלוקת העזבון ללא כוחנות, הרבה משפחות התפרקו סביב חלוקת הירושה. ולכן מאוד מומלץ לבחון כל אפשרות לקיים את החלוקה בדרכי נועם ושלום. בברכה, הרב מרדכי גרוס