שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ערלה תוך שנתו

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז ניסן תשע"ד
שאלה
ידוע דעת מכמה גדולי ספרד שלגבי ערלה הם מצאו תוספתא שכל שעושה העץ פרי תוך שנתו דינו כירק. האם לא צריך לחשוש בערלה דאוריתא לסברת שו"ת איש מצליח, יו"ד, מה אות ח, שתמה מאוד על קולא זאת שהרי לא מצינו לשום אחד מן הראשונים שהביא תוספתא זאת, ועוד שהגאונים כתבו הטעם שחצילים הם ירק כיוון שמחליף הגזע ולא כתבו שמיכוון שעושה פרי תוך שנתו? תשובה:
תשובה
הטעם הוא הגיוני מאוד כיון שעצים אלו הנותנים פירות בשנה ראשונה בדרך כלל מתים אחרי 3 שנים (כמו בננה וחצילים ) ואם תאסור נמצא שהקב"ה ברא עצי פרי שלעולם אין לאכלם ולא יתכן להבין כך כי ישרים דרכי ד'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il