שאל את הרב

  • הלכה
  • נחשב נדר?

נדר לשרוף שטר כסף בתנאי

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ט סיון תשע"ד
שאלה
2 שאלות: 1. האם מותר לשרוף שטר של כסף מזומן? 2. אם אדם נדר לעשות זאת בתנאי שיקרה משהו מסויים, והתקיים התנאי - מה עליו לעשות? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה, 1.ישנם שני סיבות מחמתם אסור לשרוף כסף מזומן: משום איסור בל תשחית. (אמנם הדבר מותר אם הוא נעשה בשביל תועלת. אך לא נכון לעשות כך, אם ה' נותן שפע, יש להשתמש בו לטובה ולא להשחיתו. עדיף לתנו למקום תורה או שימוש הציבור ולא להשחיתו) וכיון שהחוק אוסר זאת. 2.אדם שאמר "אני נודר שאשרוף כסף מזומן בתנאי כך וכך" ילך לחכם להתיר נדרו. למרות שמצד עיקר הדין אינו מחויב לעשות זאת כיון שלשון נדר אינו תופס לדברים עתידיים, אלא רק לאסור דברים כגון לומר "אני נודר שהדבר המסוים אסור עלי". חכמים הצריכו להתיר הנדר כדי שלא יקלו בנדרים. (שו"ע יו"ד רו, ה). (מצד עיקר הדין לשון שבועה יכול לחייב לעשות מעשים עתידיים. ונדר אוסר חפצים. אך חכמים הצריכו התרה לכל נדר.) 3.חשוב להדגיש שמחמת חומר השבועות והנדרים חכמינו מדריכים שלא לנדור או להישבע. כלשון השולחן ערוך "כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא" (שו"ע יו"ד רג א) אמנם יש מעלה בנדרים הבאים לעזור לאדם להימנע מעבירות, כשברור לו שיעמוד בדבריו אך אף עליהם נאמר שלא ירבה בהם. (שם ו-ז) בברכה, הרב מרדכי גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il