שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

אם כן לווים חייבים בליל הסדר?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ב ניסן תשע"ד
שאלה
אם הם לא היו בשעבוד אז הם פטורים מליל הסדר? הרי אנו חוגגים את ליל הסדר בגלל היציאה מהשעבוד והם לא היו בו (אני מדבר על דורות קודמים שידעו מי לוי ומי לא) ואם כן אתה יכול להביא לי מקור?
תשובה
לשואל שלום, על שאלתך היפה משיב רבי בנימין מסטוצפי זצ"ל. דבריו מובאים בספרו של הגאון ר' אביגדר נבצל שליט"א "ירושלים במועדיה – פסח" (עמ' סז) בפניני הערותיו על "מעשה ברבי אלעזר בן עזריה". שם עומד הרב על איזכור שמות התנאים בפירוט ובאריכות ומבאר שרבי עקיבא היה מבני גרים (ראה סנהדרין צו ע"א) ורבי אליעזר ורבי יהושע היו לויים (יעויין סוטה כא ע"ב בתוספות ד"ה בן עזאי), ורבי טרפון ורבי אליעזר בן עזריה היו כהנים (בבא מציעא יא ע"א). היה מקום לומר שגרים, כהנים ולויים, אינם חייבים בסיפור יציאת מצרים, מאחר שלא היו בשיעבוד מצרים, לכן השמיעונו חכמים שגם הם, על אף שלא נשתעבדו במצרים, מכל מקום ספרו ביציאת מצרים, מפני שכל ישראל חייבים במצוה זו. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il