שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

הדלקה ביום טוב

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ה ניסן תשע"ד
שאלה
האם מותר בחג, להדליק גפרור או סגריה,מפלטה חשמלית חמה?
תשובה
אסור. טעם האיסור הוא משום נולד, שאין ליצור דבר חדש ביום טוב. המשנה ברורה בסימן תקב, ס"ק ד הביא תשובת כתב סופר שאין להדליק גפרור על ידי חום אש, כי יש בזה המצאת דבר חדש. ומה שמותר זה רק להעביר אש משלהבת או גחלת. הרב פיינשנטיין (אגרות משה, יורה דעה, ב, עה) התיר להדליק גפרור מחוט להט של מכשיר חשמלי, משום שזה נחשב אש, וכך פסק בשמירת שבת כהלכתה (פרק יג, ג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il