שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות הספירה

ברכה על ספירת העומר לנער בר מצווה

undefined

רבנים שונים

כ"ח ניסן תשע"ד
שאלה
שלום הרב. האם נער שמגיע לגיל שלוש עשרה באמצע ספירת העומר יכול להמשיך ולספור את ספירת העומר בברכה? האם יש הבדל בזה בין אשכנזים לספרדים? תודה!
תשובה
ידועה המחלוקת בעניין מצוות ספירת העומר האם כל יום ויום יש מצווה בפני עצמה לספור, או שיש מצווה אחת ארוכה הנמשכת על פני 49 יום לספור את העומר, היות וכתוב בפסוק "תמימות" (שיטת בה"ג). ההבדל המרכזי בין השיטות הוא כמובן במי ששכח ולא ספר יום אחד – האם יוכל להמשיך לספור עם ברכה בשאר הימים, היות ואין קשר בין יום אחד למשנהו, או שפספס את המצווה ולא יוכל מכאן והלאה להמשיך לספור עם ברכה. להלכה נפסק בשו"ע (סימן תפ"ט סעיף ח') שימשיך לספור בלא ברכה היות וספק ברכות להקל. אמנם, מי שמסופק אם שכח לספור יום אחד נכנס למצב של ספק ספיקא – אם לא שכח, ודאי שיכול להמשיך לספור בברכה, וגם אם כן שכח – לשיטה שיש 49 מצוות שונות יוכל גם כן להמשיך לספור בברכה. לכן, להלכה יוכל להמשיך לספור את העומר בברכה. לגבי קטן שגדל בימי הספירה פשוט שלפי השיטה שבכל יום ויום ישנה מצווה נפרדת, יוכל הקטן להמשיך לספור את העומר בברכה גם לאחר שהגדיל. השאלה מתעוררת לפי השיטה השניה – האם נחשב הקטן שספר עד כה, והאם ספירתו בקטנותו נחשבת כספירה כאשר גדל. ישנן 3 שיטות בפוסקים בעניין. שיטה ראשונה (ערוך השולחן, מנחת חינוך ועוד) אומרת שאם הקטן ספר עד כה ולא שכח לספור אף יום, יוכל להמשיך לספור בברכה גם כשהגדיל. הטעמים לדבר שונים בין הפוסקים. נציין טעם אחד מחודש של הגרב"צ אבא שאול זצ"ל שאומר שמצוות חינוך שייכת גם בגדול במצוות שאינו מחוייב בהן, ומדין חינוך על בר המצווה להמשיך לספור עם ברכה. שיטה שניה (חידושי הרי"ם, אבני נזר וכן פסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל) אומרת שקטן שהגדיל אינו יכול להמשיך לספור בברכה אף אם לא פספס אף יום, היות והמצוות שקיים כאשר לא היה מחוייב בדבר, אינן פוטרות אותו כאשר הוא נעשה גדול ומחוייב. כך יוצא שהוא נחשב כמו מי ששכח לספור עד כה, ולכן ימשיך לספור בלי ברכה. למעשה, מציע הרב עובדיה יוסף לקטן שיקשיב לברכת השליח ציבור ויתכוון לצאת ידי חובה ואז יספור. שיטה שלישית (ציץ אליעזר ועוד) פוסקים שאפילו שהקטן פספס ולא ספר בכל הימים ספירת העומר יוכל מיום בר המצווה שלו לספור עם ברכה, היות וביחס אליו ה"תמימות" מתחילות מהיום בו נעשה מחוייב במצווה. למעשה, רוב פוסקי אשכנז והנוהגים על פי כף החיים מסכימים כי ימשיך לספור עם ברכה. לספרדים הפוסקים על פי הרב עובדיה יוסף זצ"ל נער בר מצווה ימשיך לספור בלי ברכה, ויכוון לצאת ידי חובה בברכת השליח ציבור. הרב עזרא כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il