שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מקום המזוזה בפתח עם משקוף פנימי

undefined

הרב עזריה אריאל

א אייר תשע"ד
שאלה
רוב שלומות אני מתגורר בבניין משותף. בכניסה לבניין יש דלת ומשקוף אבן, כמקובל, וצמוד אליו משקוף פנימי מברזל בעובי של 3 ס"מ (הן בעוביו והן ברחבו). מאן דהו החליט כי יש לשים את המזוזה בתוך המשקוף מברזל, קדח חור במסגרת הברזל ושם את הקלף בתוך נילון. האם המזוזה צריכה להיות חלק ממשקוף הברזל או על המשקוף מאבן אליו מחובר המשקוף הצר מברזל? למותר לציין כי כאשר המזוזה טמונה בתוך המשקוף היא אינה נראית לעין וניכר בחסרונה לעומת מיקום בולט על משקוף האבן ובבית מזוזה מכובד.
תשובה
לשואל, שלום! לדעתי הצדק אתך, שיש לקבוע את המזוזה על משקוף האבן. כשיש משקוף פנימי מתעוררת השאלה: האם "מזוזות ביתך" הן קירות האבן של הבית, ומשקוף העץ או הברזל אינו "מזוזת הבית" אלא חלק מחלל הפתח, או שמא מכיוון שהמשקוף הפנימי אינו ניתן לפתיחה והוא חוסם במידת מה את חלל הפתח הרי שהוא ה"מזוזה", ורק המקום שבו הדלת נפתחת הוא חלל הפתח. בספר 'חובת הדר', שהוא מספרי היסוד בהלכות מזוזה, כתב (פרק ח חלק ג סעיף א הערה ג ד"ה בהרבה פתחים) שכאשר יש משקוף פנימי צריך לקבוע עליו, מאחר שהוא מקטין את חלל הפתח ומזוזות הבניין נחשבות כ"מחוץ לחלל הפתח". ובניסוח אחר מובא בשם הגרי"ז מבריסק (ב'קביעת מזוזה כהלכתה', מילואים, סי' טו, עמ' שיט), שחובה לקבוע את המזוזה תחת המשקוף דווקא ולא כל מקום בחלל הפתח כשר לכך, ודווקא המשקוף הפנימי נחשב "משקוף". לעומתם, כתב בספר 'קונטרס היחיאלי' (דיני מזוזה פ"ה סעיף כב) שהמזוזה העיקרית היא מזוזת האבן, והמשקוף מחומר אחר טפל אליה. ועוד, שלכתחילה יש לקבוע את המזוזה בטפח הסמוך לכניסה (שו"ע יו"ד סי' רפט ס"ב), ואם המזוזה תינתן על המשקוף הפנימי זוהי חומרא שיש בה קולא כי היא מרוחקת יותר מטפח מהכניסה למזוזת האבן. נראה שבמקרה שאתה מתאר, שהמשקוף הפנימי עבה 3 ס"מ בלבד, הכל מודים שמשקוף זה בטל למשקוף האבן שהוא העיקרי. כך כתב ב'חובת הדר' שם ס"ק א: "כשיש משקוף רחב אלא שתחתיו יש עוד משקוף צר, כעין חלון מעל לדלת, יכול לקבוע מתחת לרחב". וב'קביעת מזוזה כהלכתה' שם ביסס בהרחבה דעה זו, ואף כתב (עמ' שכ) שאפילו הגרי"ז יודה שבמשקוף צר הטפל למזוזת האבן היא המזוזה העיקרית, ושכן נהג הגרש"ז אוירבך זצ"ל. קל וחומר בנדון זה, שהבחירה בברזל כמשקוף מצריכה לקבוע את המזוזה בתוך הברזל באופן שאינו ניכר לרואים שיש פה מזוזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il