שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

עבודה בארה"ב ללא ויזת עבודה

undefined

הרב עזריה אריאל

ד אייר תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב! שאלתי היא, האם מותר לעבוד בארצות הברית בלי ויזת עבודה? האם זה נחשב לגזל? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום! על פי "דינא דמלכותא דינא" יש סמכות לשלטון להגביל את התנאים לכניסת אזרחים זרים לשטח הריבוני של המדינה. ממילא יש לומר שעצם הכניסה לארה"ב בניגוד לתנאי ההיתר היא גזל, כשם שמי שנכנס לבית פרטי בניגוד לרצון בעליו על סמך שקר הרי הוא גוזל. בלשון הרא"ש (נדרים פרק ג סימן יא): "דינא דמלכותא דינא... והיינו טעמא דדינו דינא שארץ שלו היא, ואף הדיוט שיש לו קרקע כך דינו, שלא יהנה אדם מארצו אלא מדעתו ובקצבתו". ועצם ההצהרה השקרית על רצונך להיכנס למטרת תיירות בלבד היא גניבת דעת האסורה, "אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי" (חולין צד ע"א). מעבר לכך, הכניסה למטרת עבודה במסווה של תיירות כרוכה גם בהעלמת אגרות ומיסים שונים, החל מהתשלום המיוחד על ויזת עבודה וכלה בהעלמת מס על רווחיך שם, ובאופן זה ברור שמחמת "דינא דמלכותא דינא" יש כאן גזל (עיין שו"ע חו"מ סי' שסט ס"ו). לפי מה ששמעתי מדובר על תופעה רווחת בקרב ישראלים, ואם כן מצטרף לכך חילול השם. ראה את דברי הסמ"ג (עשין, עד): "כבר דרשתי לגלות ירושלים אשר בספרד ולשאר גלויות אדום כי עתה שהאריך הגלות יותר מדאי יש לישראל להבדיל מהבלי העולם ולאחוז בחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, ושלא לשקר לא לישראל ולא לגוים ולא להטעותם בשום עניין, ולקדש עצמם אף במותר להם, שנאמר (צפניה ג, יג) 'שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית'. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא להושיעם יאמרו הגוים: בדין עשה, כי הם אנשי אמת ותורת אמת בפיהם. אבל אם יתנהגו עם הגוים ברמאות יאמרו: ראו מה עשה הקדוש ברוך הוא שבחר לחלקו גנבים ורמאים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il