שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

ברכה שאינה צריכה להשלמת מאה ברכות בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ד אייר תשע"ד
שאלה
שלום לכבוד הרב אדם שהגיע לברכת המזון של סעודה שלישית והגיע ל94 ברכות ועם כוס הקידוש יגיע ל99 - האם יכול לדלג על רצה ולהגיד את הברכה במקום שאחרי בונה ירושלים ויוצא לו 100 בדיוק? אין לו על משהו אחר לברך תודה רבה ומצטער על הטירחא
תשובה
לשואל, שלום! לענ"ד הדבר אסור. מצאנו מחלוקת בפוסקים האם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להשלים מאה ברכות (עיין מגן אברהם סי' מו סק"ח וסי' רטו סק"ו במחלוקתו עם השל"ה, והכרעת המשנ"ב בסי' מו סקי"ד להחמיר כמג"א, ומאידך סיכום הדעות והכרעה להקל ביחווה דעת ח"ו סי' כו). אך הדיון הוא לגבי ברכה כתיקונה, שהיה אפשר לפטור אותה בברכה אחרת, כגון לאכול פירות אחרי הסעודה במקום בתוך הסעודה כדי לברך עליהם ברכה אחרונה, ואילו אתה מציע לברך ברכת המזון שלא כתקנת חכמים כדי להתחייב בברכה נוספת, ונראה לי פשוט שבזה הכל מודים לאיסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il