שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

ביאור מדרש

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ח אייר תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב האם תוכל בבקשה לפרש לי את המדרש הבא "רבי לוליאני בשם רבי יצחק: כתיב ’משה ידבר והאלהים יעננו בקול’, האלהים ידבר ומשה יעננו בקול אין כתיב כאן, אלא ’משה ידבר והאלהים יעננו בקול’ בקולו של משה היה מדבר עמו". (במדבר רבה פרשה יד ג ומקבילות, זוהר ואתחנן רס"ה א’ ועי’ שם בפירוט" מה הכוונה בקולו של משה היה מדבר עמו? בתודה איתי
תשובה
לשואל שלום, דברי המדרש שהבאת מבוארים על ידי בעל "מתנות כהונה", וזו לשונו: "כשהיה מדבר עם משה, היה קול הדיבור שווה לקולו של משה, ולא הגביה קולו יותר מן המתורגמן מפני הכבוד, כדין הקורא בתורה. ובתנחומא גרס בהדיא בקול שהיה יכול משה לסבול". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il