שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ימי הזיכרון והעצמאות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
בס"ד שלום הרב, א. מדוע ההיתר להתגלח בערב יום העצמאות מהתשובות שראיתי באתר הוא מגומגם ורק לקראת ערב, במה זה שונה מי’ באב שכאשר חל בשבת מותר להתגלח כבר מהבוקר לכבוד שבת או כשחל בחול מותר להתגלח מחצות ולא מפלג המנחה/לפנות ערב. האם הספירה חמורה מי’ באב? ואם הסיבה היא שההיתר הוא ביום העצמאות עצמו לא מסתבר, שאדם יכנס ליו"ט כשהוא מנוול. הרי תמיד התירו להתגלח לפני כן כמו בבעל ברית ולא צימצמו זאת לרגע האחרון? ב. האם לא נכון יותר לומר שיש מצווה להתגלח ולא רק היתר? ג. האם מחר בשחרית אומרים תחנון, כי מחד ה’ באייר ומאידך יום הזיכרון? סליחה על האריכות ותודה מראש על התשובה.
תשובה
לשואל, שלום! א. אכן הספירה חמורה מעשירי באב, שאיסור הגילוח בו לא מופיע כלל בשולחן ערוך וברמ"א, עיין סי' תקנח בביאור הלכה ד"ה עד חצות היום. וגם בבעל ברית שהקלו בו בימי הספירה, משמע שהקלו דווקא בסמוך לערב (משנ"ב סי' תצג סקי"ג, וכן בדרכי משה שם סק"ג). מכל מקום, אני חושב שמי שיש לו בעיה להתגלח סמוך לערב רשאי כבר מחצות היום וככל הידוע לי זוהי פסיקה מקובלת. ב. דעת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל הייתה כדבריך, שחשוב להתגלח ולהראות שזהו יום טוב. ג. יש מקום לשתי הסברות, ואינני רואה סיבה להביע דעה אישית בנושא שראוי להכרעה של סמכות ציבורית. לפי הידוע לי הרב הראשי הרב לאו שליט"א הורה לומר תחנון מחר בשחרית אך לא במנחה. מכל מקום, אין לעשות מחלוקת בעניין זה, וכמובן, בקהילה שבה יש רב בית כנסת יש לעשות על פי הוראתו. ממתי אפשר להתגלח? הגילוח ביום העצמאות הוא לכתחילה? תשובת הרב יצחק בן יוסף על גילוח תשובת הרבנות הראשית לישראל על אמירת תחנון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il