שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • אכילת מצה

חיטים למצה שמורה ביום גשום

undefined

הרבנות הראשית לישראל

ח אייר תשע"ד
שאלה
מה דין חיטים שנרטבו בשדה? האם הגשם שירד היום עלול לעורר בעיה במצות השמורה בשנה הבאה?
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה מובא במשנה ברורה (תנג, כב. תסז, יז) בשם החיי אדם שיש לקצור את החיטים למצה שמורה בעודן לחים. כי השולחן ערוך פסק (תסז, ה) על פי הרשב"א שכאשר החיטים יבשו לגמרי ולא יונקים מהקרקע הן מחמיצים כשירד עליהן גשם אף שהן עדיין מחוברים לקרקע. המשנה ברורה (תסז, יח) מבאר שהחשש הוא רק כאשר ירדו גשמים מרובים. בשערי תשובה (תסז, יב) מביא שהמעיל צדקה מיקל בדיעבד אלא אם כן ירדו גשמים יום ולילה, משום שסובר שדרישת השמירה היא רק אחרי הקציר ולא במחובר. השנה עדיין לא הספקו לקצור את כל החיטים עבור מצה שמורה, במיוחד כי רוצים לקצור עבור שנתיים כי לא יקצרו בשנה הבאה שהיא שנת שמיטה. לכן צריך לחפש האם יש עוד חיטים שלא יבשו, אולם על פי המידע שקבלתי הרוב כבר יבש. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il