שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

שם קודש שמופיע בתוך משפט מבזה

undefined

הרב בניהו שרגא

ח אב תשע"ד
שאלה
יש בידי ספר קריאה, שבו מופיע (במהלך העלילה) שם אלוקים (ככתיבתו האמיתית, כלומר שהוא כתוב באות ה’ ולא ק’) וצמוד לו ביטוי גנאי (מסופר שם ש"גיבור" הסיפור התרגז על משהו שקרה לו, ולכן הטיח דברי גנאי כלפי מעלה). שאלתי היא: האם אפשר (או חובה) לזרוק את הספר לאשפה, או שאותו דף צריך גניזה כי סוף סוף יש בו שם שמיים (גם אם הוא כתוב בהקשר מאד מבוזה). ברצוני לציין: א. יש בספר מקום נוסף שבו מוזכר שם דומה, ללא כינוי גנאי (אלא "אלוקים אדירים"; גם שם זה כתוב באות ה’), והשאלה גם על אותו דף. ב. הספר הוא תרגום מאנגלית, כך שיש לשער שהכותב המקורי לא היה יהודי - האם זה משנה (שאולי לא נכתב דווקא כלפי הקב"ה וכו’). תודה (וסליחה על האריכות בדבריי).
תשובה
ערב טוב ומבורך יש לגנוז את שם 'אלוקים' משני המקומות שציינת [כשכתוב לא כפי שכתבתי אלא ללא אות 'ואו' וכן כשכתובה אות 'הא' במקום 'קוף'] לא צריך לגנוז את כל הדף. די את שם 'אלוקים' בלבד. מסברא, כדאי למהר לגזור שם אלוקים מהדף המבזה אותו ובכך למנוע גנות זו. הרחבה אסור למחוק אחד מ7 שמותיו של הקב''ה. שם אלוקים הוא אחד מהם .שו''ע יו''ד רעו,ט. וכשם שאסור למחוק,כך יש לגונזו [גנזי הקודש פ''ז הערה א]. אמנם האיסור הוא לא כפי שכתבנו עם אות קוף ועם אות ואו. אלא דווקא כשכתוב באות הא [לא קוף] וכן דווקא כשכתוב ללא אות ואו [פניני הלכה ליקוטים א סוף הערה בעמ' 128. וכן ראיתי שכן כתב ת''ח אחד]. בשורות טובות לכל עמ''י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il