שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

הכנה לאדם פרטי לשמיטה

undefined

מכון התורה והארץ

כ אייר תשע"ד
שאלה
אילו הלכות האדם הפרטי שאין לו שטחים חקלאיים צריך לשים לב אליהם בשנת השמיטה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. גינה ועציצים. ב. קדושת מאכל. (מסחר, הפסד פירות. ביעור). ג. ספיחים. (אסורי אכילה) ד. אדם צריך לעסוק ולברר לעצמו הל' שביעית ואפילו שאינו וכדברי החפץ חיים (מאמר תורה אור פ"ד) שהביא את דברי האר"י והוסיף עליהם: על ידי שמירת השס"ה לאוין והרמ"ח עשין נשלם צורת כל האדם, כי רמ"ח איברים שבאדם ושס"ה גידין מכוונים נגד הרמ"ח עשין והשס"ה לאוין והם המקיימין ומחיין צורת נפשו לעתיד לבוא בכל איבריו וגידיו. .. ויש לנו לשאול שאלה עצומה, התינח בזמן שבהמ"ק קיים היה אפשר להשתלם כל מצות התורה במעשה, ואף כי יש הרבה מצוות עשה שתלוי בכהנים לבד וכיו"ב שאין שייך לכל ישראל, י"ל כיון דכל ישראל נפש אחד נקראו וכמו שאמר הכתוב כל הנפש הבאה לבית יעקב... לכן אף המצות שציווין רק על הכהנים וכיו"ב מועיל להשלמת הנפש של כלל ישראל..אבל בזמן שאין בהמ"ק קיים הלא יחסר מהכל מצות מרובות שהרבה פרשיות שבתורה בנויות עליהן ובמה תושלם צורת הנפש לעתיד לבוא שהוא רק על ידי קיום כל העשין והלאיון שבתורה? ועל כרחינו צ"ל כמו שכתבו הספרים שהמצות שאי אפשר לקיימן בפועל יושלמו על ידי הלימוד והחזרה בהן, שיחשוב הקב"ה כאלו קיים אותם בפועל כיון שעמל עליהן ומצפה שיבואו לידי קיום נחשב לו כמעשה. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il