שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

שאלות על מחבר ספר התורה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י סיון תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, אני מאמין בכל הלב שמשה כתב את כל התורה וכתוב בדברים ל"א:ט’ שמשה כתב את כל התורה, אך יש לי כמה קושיות אם יוכל הרב לתת מזמנו לענות עליהם, תודה! 1) כתוב בהרבה מקומות שמות כמו דן וחברון שלא נוסדו עד ימות יהושע אז היאך יתכן שנכתבו ע"י משה ולא ע"י יהושע ואם אז שנערך ע"י יהושע? 2) איך הגיוני שמשה כתב "והאיש משה ענו מכל אדם" כי אם אכן ענו אז לא היה כותב כזה דבר? 3) האם הגיוני לומר שמשה קיבל את כל סיפורי בראשית ושמות מה’? 4) האם הגיוני ואפשר לומר שיהושע אולי ערך את חמישה חומשי תורה? הרי אם ה’ הכתיב למשה אז אין צורך בעריכה אז הכל היה צריך להיכתב ביד משה, לא? האם זה אפיקורסות להגיד שלא? 5) האם הגיוני לומר שכל אחד בתורה כתב מה שקשור אליו ומישהו אם זה משה או יהושע ערך אותם? (נח על הזמן עד אליו ורבקה על ממעשה יעקב ועשיו לדוגמא) תודה רבה לכבוד הרב ושבת שלום!
תשובה
לשואל שלום, רשימת שאלותיך היא רשימה חשובה ויסודית. שאלות אלו נידונו על ידי גדולי ישראל שבכל הדורות, ולהלן עיקרי הדברים: 1. שאלת אזכור שמות מקומות ששמם ניתן בדורות מאוחרים יותר (לאחר תקופת התורה) נידונה בכל מקרה לגופו. אדרש לדוגמאות שהבאת: באזכור שם "חברון" שבספר בראשית (יג, יח) אין כל קושי שכן העיר חברון נמנית עם הערים הקדומות ביותר בארץ, הלוא מקרא מפורש הוא "וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים" (במדבר יג, כב). בחברון רכש אברהם את מערת המכפלה לאחוזת קבר (בראשית כג), ואם כן אין כל קושי באזכור שם העיר בתורה. השם "דן" שמופיע בספר בראשית (יד, יד) כלל איננו זהה עם המקום שנקרא תחילה לשם (ראה יהושע יט, מז) או ליש (ראה שופטים יח, ז ואילך). והאריכו בזה רד"צ הופמן בפירושו לתורה, בעל תורה תמימה ור' יהודה קיל בפירוש "דעת מקרא" על הפסוק בבראשית. 2. באשר למידת ענוותנותו של משה רבנו מובא בפירוש הרא"ש על התורה (במדבר יב, ג) הביאור הבא: "'והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה' - חסר יו"ד. שמעתי שהיה קשה בעיניו לכתוב על עצמו לשון ענוה ודלג הי"וד להראות לעולם שהיה רע בעיניו לשון ענוה לכותבו. אמר לו הוא יתברך למשה: מה כתבת, הלא חסרת י"וד אחת מכבודך, חייך שתכתוב 'מאד', להוסיף כבוד על כבודך". 3. בודאי, סיפורי בראשית ושמות ניתנו לנו מפי ה', וכדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר בראשית: "זה אמת וברור הוא שכל התורה מתחלת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל נאמרה מפיו של הקדוש ברוך הוא לאזניו של משה". וכך כתב הרמב"ם בהלכות תשובה (ג, ח): שלושה הן הכופרים בתורה: האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה". 4. במסכת בבא בתרא נחלקו התנאים מי כתב שמונה פסוקים אחרונים שבתורה בהם מסופר על מותו של משה רבנו, ודעת רבי יהודה (או רבי נחמיה) שם היא שפסוקים אלה העוסקים במותו של משה רבנו נכתבו על ידי יהושע. מלבד זאת, הפסוקים כולם נכתבו על ידי משה רבנו. 5. התורה היא דבר ה', דברי אלקים חיים, וכל דיבור על עריכות מאוחרות כאלה או אחרות יש בו משום כפירה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il