שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין
קטגוריה משנית
  • הלכה
  • זמני התפילה והיום
undefined
שאלה
שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות. 1. כדי להתפלל בציבור צריך מניין (סה"כ 10 מתפללים) בנוסף צריך ש-10 יענו אמן לברכות הש"צ. אם הש"צ לא עונה אמן (אסור לענות אמן לברכות שאתה מברך) אז נראה לי שצריך שבתפילת ציבור יהיו 11 גברים. אשמח לשמוע את דעתך? 2. מצאתי באינטרנט את ההלכה הנ"ל לגבי בדברים שמתפללים בתפילת שחרית ביחס לזמן התפילה - האם זה נכון?: אם קמת לפני סוף זמן ק"ש - מתפללים הכל כרגיל. אם קמת בין סוף זמן ק"ש לסוף זמן תפילה - הכל, אך אין שכר לק"ש, אלא אומרים אותה בתור קריאה בתורה. אם קמת בין סוף זמן תפילה לחצות היום- הכל חוץ מברכות ק"ש, ’ברוך שאמר’ ’וישתבח’. אם קמת לאחר חצות היום - הכל עם תפילין חוץ מתפילת עמידה, ברכות ק"ש, ’ברוך שאמר’ ו’ישתבח’.
תשובה
ערב טוב ומבורך לגבי 1. צריך מניין של עשרה מתפללים אך לא חייבו שיהיו עשרה עונים אמן אלא תשעה [עיין משנ''ב קכד,יט]. גדולה מזו,אפילו אם יש רק שמונה שעונים אמן [כגון שאחד מהעשרה מתכונן להתפלל עמידה יחד עם החזרה], יש המחשיבים זאת לתפילה בציבור [ברית כהונה מערכת ח אות יא לרבי כלפון משה הכהן. ילקו''י תפילה כרך א עמ' רעג]. לגבי 2. עד סוף שעה רביעית זמנית-מתפלל כרגיל [אמנם מסוף שעה שלישית זמנית, הפסיד שכר ק''ש בזמנה]. מאז ועד חצות היום-מתפלל רגיל ורק לא מברך על ברכות ק''ש. [יש אומרים שאם היה אנוס עד עתה יוכל לברך]. אם במזיד לא התפלל,יתפלל עמידה בתנאי נדבה. נחלקו האור לציון והילקו''י אם לברך על ברכת 'ברוך שאמר' ו'ישתבח'. אחר חצות היום-לא יברך על ברכת 'ברוך שאמר' ,'ישתבח' וברכות ק''ש. וכן לא יתפלל תפילת עמידה. יתפלל עמידה של מנחה פעמיים לשם תשלומים [אם לא התפלל שחרית עקב מניעות שונות ולא מפשיעה]. יברך ברכות השחר וברכות התורה. [אם כבר התפלל מנחה/ערבית-עיין בהרחבה]. הרחבות ומקורות: כשמתפלל בזמן-ודאי טוב עושה ויש לו לומר הכל כסדרן. כשמתפלל אחר זמן ק''ש [סוף שעה שלישית זמנית] אך לפני סוף שעה רביעית-יתפלל כרגיל, אמנם שכרו לעניין ק''ש לא כקורא בזמנה .שו''ע או''ח נח,ו. כשמתפלל אחר שעה רביעית אך לפני חצות היום-לא יכול לברך על ברכות ק''ש .שו''ע או''ח נח,ו. [יאמר ברכות ק''ש תוך שמדלג על 'אתה ה' אלוקינו מלך העולם'] אמנם אם היה אנוס עד עתה,יש אומרים שיכול לברך עד חצות [ביאור הלכה שם/אשי ישראל פ''יח,ז] .אמנם משמע מילקו''י פט,ד בהערה שם שעדיין סובר שלא לברך. ישנה מחלוקת אם יברך ברכת 'ברוך שאמר' ו'ישתבח' [ילקו''י פט,ד. ועיין בהערה שם בשם האור לציון]. בדיעבד-יכול וצריך להתפלל תפילת עמידה עד חצות,אך אין לו שכר של תפילה בזמנה. שו''ע או''ח פט,א. משנ''ב סע''ק ו. אשי ישראל פ''יג,ד. אם במזיד לא התפלל עד אז-יתפלל בתורת נדבה [שאם לא חייב-אז התפילה תהיה בתורת נדבה] משנ''ב שם. אחר חצות-גם לא יכול לברך ברכת 'ברוך שאמר' וברכת 'ישתבח' [שהם נתקנו לאומרם קודם התפילה וא''כ קשורים הם לתפילה ונאמרים כשטרם עבר זמנה] ילקו''י סימן פט בהערה על סע' ד גם תפילת עמידה לא יכול לומר. רמ''א או''ח פט,א. אם טרם התפלל לא מחמת פשיעה-יכול להתפלל תפילת תשלומין [אחר עמידה של מנחה,יתפלל שוב תפילת עמידה והפעם לשם תשלומי שחרית].שו''ח או''ח קח סע' א ו-ז. משנ''ב סע''ק א. אם כבר התפלל מנחה-לא יכול לומר יותר ברכת 'אלוקי נשמה' [נפטר בברכת מחיה המתים] אם כבר אמר 'אהבת עולם'-לא יוכל לברך ברכות התורה. בעז''ה יתקבלו תפילותיך יחד עם כל תפילות עם ישראל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il