שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילה ומקווה

טבילת נשים במועדים

undefined

הרב עזריה אריאל

ח סיון תשע"ד
שאלה
.1. האם נשים חייבות לטהר עצמן ברגל (לפחות נשואות)? 2. האם יש עניין שנשים תטבולנה לפני שבת (כי בפשטות גם הן מקבלות נשמה יתירה)? 3. ידוע שבשבועות יש עניין לטבול משום שמידת ה"מלכות" כביכול טובלת, ולכן גם הגברים שאמרו תיקון ע"פ הזוהר והאר"י - שהם השושבינים של השכינה - גם הם טובלים איתה, כי משמע בזוהר שנערותיה של המלכות טובלות יחד איתה. כ"כ בן איש חי. השאלה אם כן, האם ראוי ביתר שאת שהנשים (הרמוזות כנגד המלכות עצמה, כמ"ש הבן איש חי לדגומא, ופשוט הוא בכל הספרים החל מהזוהר) תטבולנה בליל שבועות, כנגד טבילת המלכות עצמה? אשמח ואודה לתשובה עם מקורות ונימוקים. ישר כוח!
תשובה
לשואל, שלום! בזמן שבית המקדש קיים חובה על כל ישראל להיטהר ברגלים, כדי שיוכלו להיכנס למקדש ולאכול קדשים (ראש השנה טז ע"ב ורמב"ם הל' טומאת אוכלין פט"ז ה"י). מלשון הרמב"ם "כל ישראל" מבואר שחובה זו מוטלת גם על הנשים, שאמנם אינן חייבות להיכנס למקדש אבל הן אוכלות בקרבן פסח ובשלמי שמחה. וכן מפורש מרש"י ביבמות כט ע"ב ד"ה ולא מיטמאת, שדין זה נוהג גם בנשים. אמנם יש מהאחרונים שחלקו בעניין זה (טורי אבן בראש השנה שם, ועיין ערוך לנר ביבמות שם). בימינו הטבילה לקראת שבת ומועד אינה חובה אלא מנהג, ובמנהג אין לך אלא מה שנהגו. כידוע, לא נהגו נשים לטבול לקראת המועדים (רק בערב יום הכיפורים יש שטובלות, ועל כך עיין במקראי קודש ליום הכיפורים מאת הרב משה הררי פ"ב סי"ג ובהערות שם). גם אם הנימוקים למנהג זה יפים לגבי נשים - אין צורך לחדש מנהגים שלא נהגו בישראל, ומכמה סיבות זה גם לא כל כך מעשי שנשים תטבולנה בערבי שבת ומועד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il