שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

הקלטת שיחות והורדת שירים

undefined

הרב יאיר וסרטיל

א אלול תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב! יש לי מס’ שאלות בבקשה ותודה מראש. 1. אם אני רוצה להקליט שיחה אני צריכה לשאול את המרצה לפני? ואם אני מדברת עם הרב שלי לבד מותר לי להקליט אותו בלי שידע? אמרו לי שיכול להיות שזה גנבת דעת.. ואם אני יודעת שהרב שלי לא מרשה להקליט אותו בשיחה? למרות שהסברתי לו שזה לתועלת כי אני ישמע את זה אח"כ.. מותר לי להקליט בלי שידע? או שזה לא מכבד את הרב? 2. יש לי במחשב הרבה שירים שהורדתי מהאינטרנט לפני שידעתי שאסור מה לעשות איתם? ומה ההלכה לגבי שירים מהאינטרנט? למה אסור לי להוריד למחשב? זה כמו שאני ישמע מיוטיוב.. אם אין לי אפשרות לקנות דיסקים (כי זה יקר ואני אוהבת מאוד שירים ואני לא יכולה לקנות הרבה דיסקים וההורים ממנים לי תכסף אבל לא בשביל מותרות...) אני יכולה להוריד שירים? אם כן, אני יכולה להעביר ל MP שלי? ואם יש לי דיסק קנוי אני יכולה לצרוב לדיסק ולעשות עם השירים מה שאני רוצה? ואם אני עושה הרקדה באולפנה ואני משמיעה שירים צרובים, אני מכשילה בנות? תודה רבה וסליחה על אורך השאלה. תזכו למצוות
תשובה
1. מותר להקליט לצורך עצמי (אני מדגיש - לצורך עצמי!) בלי רשות, ואפילו אם אינו מרשה, אולם במקרה שאינו מרשה ודאי שהדבר לא מוסרי, ולכן יש לשקול כל מקרה לגופו בזהירות רבה, כגון אם מדובר בדברי תורה, והדבר יגרום לך ללימוד ולהתעלות, ומאידך אין חשש גדול לתקלה (כגון חשש של הרב שדבריו לא יובנו כהלכה, או דברים שהצניעות יפה להם). עייני הרחבה במקורות בהמשך. 2. לרוב הפוסקים יש בעלות על יצירה ולפיכך המוריד שירים עובר על גזל (ואף לחולקים, יש חיוב לשלם מדין נהנה). גם ביוטיוב - אם הוכנסו שירים שלא כדין אסור לשמוע, אולם על פי רוב השירים הנמצאים שם הוכנסו ברשות, ויש רווח לזמרים בכך שהרבה שומעים את השירים שלהם ביוטיוב משום שכמות השמיעות נרשמת וכך הם זוכים לפרסום, אולם גם זמרים שהסכימו להכניס השירים לשם לא מעוניינים שאנשים יורידו את השירים משום שמכך אין להם שום רווח. אם קנית דיסק מותר לך להעתיקו למכשירים אחרים הואיל ורכשת את זכות השמיעה, אלא אם מפורט על הדיסק אחרת, שאז יש ללכת לפי התנאי שפורש. הרחבה לתשובה הראשונה: הרמב"ם (הל' שופר פרק א הל' ג) כותב "אין בקול דין גזל", והסיק מכך הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א (תחומין כרך ו עמ' 197) שהמקליט אדם ללא רשותו אינו עובר בגזל (ובמקליט חזן וכד' יתכן שיש חיוב לשלם מדין נהנה, אך בעניינינו שמדובר בדברי תורה ובדברים שאינם עשויים לסחורה אין שום דין נהנה, והסתפק שם הגרז"ן אם כשהחזן מוחה יש חיוב לשלם או שמא מחאה ב"זה נהנה וזה לא חסר" מועילה רק כשעובר על גזל). בתוספתא (ב"ק פרק ז, ג) נאמר: "המתגנב אחר חבר והולך ושונה פרקו, אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו, שנאמר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב"" והובאה התוספתא בש"ך (חו"מ סי' רצב ס"ק לה). דבר דומה מובא גם במרדכי (ב"מ סי' רצג) בשם מדרש משלי. ואמנם הסמ"ע (סי' רצב ס"ק מה) הבין שהרמ"א לא פסק דין זה של המרדכי אולם הש"ך השיג עליו. ומכאן יש ללמוד שמותר לשמוע שיעור תורני ללא רשות הרב וממילא גם להקליטו (ונראה שהחידוש כאן מעבר לדין הכללי שאין גזל בקול, שכאן מדובר אפילו בחידושים של הרב שיש להם לכאורה מעמד של יצירה, ומעבר להקלטת הקול יש גם גניבת יצירה, ובכל זאת הדבר מותר באופן פרטי לצורך לימוד התורה, וכבר כתבו הפוסקים (עיין גר"א וערוה"ש) שההיתר הוא רק במקרה שאין יכולת להשיג הדברי תורה באופן אחר). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il