שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

מסעות ישראל על פי התורה

undefined

רבנים שונים

י"ג מרחשון תשס"ה
שאלה
בתורה כתובים כל מסעותיהם של בני ישראל ועלילותיהם בהיסטוריה עד שלב שהוא הרבה יותר מאוחר מזמן קבלת התורה. איך זה יכול להיות? האם בתורה שקיבלו בני ישראל היה כתוב את מה שעתיד להתרחש בארץ הקודש? אם כך מדוע חזרו על הטעויות שקרו?
תשובה
עיין במסכת גיטין דף ס. שם מופיעה מחלוקת אם תורה מגילה ניתנה או תורה חתומה ניתנה. ועיי"ש ברש"י בד"ה מגילה מגילה ניתנה: כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה ולבסוף ארבעים שנה כשגמרו כל הפרשיות חיברן בגידין ותפרן. והדעה החולקת סוברת תורה חתומה חתומה ניתנה, ושם ברש"י מבואר: לא נכתבה עד סוף ארבעים שנה (שנות המדבר) לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולם. והנאמרות בשנה ראשונה ושניה היו סדורות לו על פה עד שכתבן עכ"פ יוצא שלפי שתי הדעות לא ניתנה התורה כתובה כפי שהיא בידינו בסיני, אלא לפי סדר המאורעות. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il