שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

הצתת קנים בשביעית

undefined

מכון התורה והארץ

י סיון תשע"ד
שאלה
בספר שבת הארץ (ח"א בהוצאת מכון התורה והארץ) בעמ’ 215 סעיף א. בהערה 6 נכתב שהרב מסביר שהצתת הקנים נועדה להבריח מזיקים. לפי זה איני מבין מדוע אין מציתין הרי זה לאוקמי? ובכלל אם יש הסבר נוסף לדין זה מדוע הרב לא מביאו ואם אין הסבר נוסף מדוע כותב יש אומרים?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' לפי שיטת פאת השלחן כל אוקמי פירא אסורה, ולכן גם שריפת קנים אסורה (כדעת ת"ק) האישות לשיטתו הוא מזיק ובכל אופן אסור להורגו כיוון שזו עבודת הקרקע, ולא התירו אוקמי בדבר שהוא עבודת הקרקע בשביעית. לשאלתך מדוע כתב הרב קוק זצ"ל יש אומרים. מכיוון שלדעת הרמב"ם (ועיין בפאה"ש שגם רוב הראשונים הסבירו) ההצתה איננה כנגד מזיקים אלא כך היו עושים שכל סוף עונה מציתים את האישות והם הקנים, כדי שיגדלו בשביעית. ומכיוון שבעל פאת השלחן הוא דעת יחיד כתב יש אומרים" שחולק על הסבר הרמב"ם (שהובאה כבר קודם) בשריפת האישות. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il