שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

שביעית

undefined

מכון התורה והארץ

י"א סיון תשע"ד
שאלה
ראשית אקדים שאנו לומדים מידי שבת בספר שבת הארץ, כך שהתשובות שהרב עונה לי בעצם מועילות לקהילה שלמה, תודה רבה וישר כח. א: הרמב"ם פסק בפרק א הלכה ו אין בודקים את הזרעים בעציץ מלא עפר אבל בודקים בעציץ מלא גללים. האם הפירוש הנכון להלכה זו הוא שהאיסור לזרוע בגללים הוא מדרבנן בלבד והם התירו לצורך בדיקה. ? וממילא דברי החז"א המובאים בהערה 3 בהוצאת המכון שגם חול הגס הזריעה בו אסורה רק מדרבנן? ב: באות ז’ הכותרת שנתתם היא ספיחין בראש הגג. מדברי הרב זצ"ל נראה שהוא מתיחס לגידולי גג ביחס לשביעית ודיניה בכלל, ולא רק ספיחין. לי"א הראשון שהוא מביא לא חלים דיני שביעית בגידולים על גג ולדעה השניה אמנם חלים דיני שביעית אך אין איסור ספיחין. האם אני צודק? ואם כן האם היתה ראויה כותרת אחרת? אולי יש מקום אחר בו הרב דן על גידולי גג בשביעית בצורה יותר מפורטת?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. בירושלמי נאמר "אבל בודקים בעציץ מלא גללים שאין דרך לזרוע בעציץ מלא גללים", א"כ מוכח שכיוון שהגללים גורמים לכך שאין כאן זריעה של תורה. עיין בפליקס עמ' 253 שכתב שבגללים אין התפתחות מלאה של הצמח, ולכן אין כאן זריעה של תורה. ועיין חזו"א (סי' כ ס"ק ה) שהתיר בגללים גם ללא בדיקה, כיוון שאין זריעה בגללים. ב. הכותרת נכונה כיוון שהגדל בגג בשביעית הוא ספיח שהרי לא זרע בשביעית?! ולכן הדיון הוא לגבי ספיח שגדל בגג. ועיין בדברי הרב שדן על ספיחים. על דברים שגדלו בששית אין דיון האם מותר לקיים בשביעית. אלא הדיון הוא על ספיחים שעלו מאליהן. עלו והצליחו בלמודכם הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il