שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

תשלום על מי שמסר את חבירו לעירייה

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ט סיון תשע"ד
שאלה
נשאלתי ע"י ראובן ,ששמעון בנה תוספת בניה שלא כחוק, ראובן הלך והלשין בעירייה, באו פקחים והרסו לו את המבנה וכעת ראובן מתחרט. האם צריך לשלם את ההפסד מדיני נזיקין? בשו"ת דברי חיים א, חו"מ, מה כתוב שצריך לשלם, אך בח"ב סז לכאורה חוזר בו, וכותב שלא חובה לשלם.
תשובה
שלום וברכה, כיון שמותר לעירייה לאכוף את חוקי הבנייה, מצד דינא דמלכותא, ומצד שבעת טובי העיר. המלשין אינו חייב לשלם. למרות זאת, לא ילשין אדם אלא אם כן הבנייה מזיקה אותו. אך אי אפשר לחייב אדם שעבר והלשין גם אם הדבר אינו מזיק לו שכיון שיש צורך נכון בקיום נהלי הבנייה של העירייה, אי אפשר לדון הדבר כנזק. אמנם אם החריגות הם מינימליות ברמה שהעירייה לא הייתה אוכפת את הנהלים גם אם הייתה מודעת לחריגות, וההלשנה היא שגרמה לאכיפה, יתכן לדון לחייב המלשין ויש לדון כל מקרה בבית דין. אפשר ללמוד עקרון זה, שכשיש לשלטון זכות לקבוע הנהלים, אפשר להיעזר בו לקיום הנהלים, בחזון איש (ב"ק סי' כג אות לז-לח) שם כתב שכשיש לשר העיר כוח של דינא דמלכותא מותר לשכנעו למנוע מיהודי ממקום אחר לבוא לגור בעיר, למרות שבבית דין לא היה יכול למנוע זאת ממנו, כשיש לו נזק מתוספת הדיירים בעיר. (עיין שם שמבאר שאין מחלוקת בדבר בין הבית יוסף למהרי"ק, אלא הב"י עוסק במקום שהשר הוא ממחוז אחר שמונע שלא ע"פ דין, כי אין לו כח דינא דמלכותא ביחס לעיר הנדון. אך בשר של אותו מחוז המונע ע"פ דינא דמלכותא מותר, ובכגון זה דיבר המהרי"ק, ואמנם החזו"א מדבר רק על מקרה שיש ליהודי נזק כתוצאה מהדבר, נראה שזה לעניין להלשין לכתחילה, אך בדיעבד, כיון שיש בסמכות העירייה להרוס, אי אפשר לחייב המלשין מדין נזק. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il