שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

הכנסת ספר תורה לבית כנסת במקום עבודה

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
שלום וברכה, הבעלים של מקום העבודה שלנו הקצה מקום לבית כנסת. וכן הסכים לתרום ספר תורה. בית הכנסת משמש לתפילת מנחה בלבד ובחורף לתפילת ערבית. כך שאין צורך ממש בספר תורה. השימוש היחידי שיתכן הוא בעת תפילת מנחה בצומות. יש לצין שבאזור הקרוב אין בתי כנסת. האם כדאי לקבל את תרומתו לספר התורה או לציין בפניו שאין צורך בכך? אם נצין כן אנו לא יודעים האם יתרום בכלל את שווי ספר התורה למקום אחר. ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום! כדאי לקבל את תרומת הספר ואין צורך לומר לתורם שהוא לא יהיה כמעט בשימוש, אלא אם כן ברור לכם שהוא טועה לחשוב שיקראו בספר באופן תדיר ורק משום כך הוא תורם, אז יש להעמידו על טעותו, ולבקש ממנו שיתרום בכל זאת [אמנם בכל מקרה הוא מקיים מצוות כתיבת ספר תורה, אלא שאם תרומת הספר הייתה מתוך מחשבה מוטעית היה צריך לומר לו את האמת]. האמת היא שהתרומה אינה מיותרת כלל. ספר התורה נצרך לא רק לקריאת התורה במנחה של תעניות, שגם זה לבד נימוק מספיק (מאחר שכפי שכתבת אין בתי כנסת באזור, והתוצאה תהיה שבצומות תתפללו ללא קריאת התורה, או שחלק יתפללו במקומות אחרים והיתר לא יתפללו במניין או לא יתפללו כלל), אלא חלק מקדושת בית הכנסת ומקום התפילה הוא שיש בו ספר תורה. דוגמא לכך בהלכה לפי מנהג האשכנזים שנופלים על פניהם בתחנון, אך דווקא אם יש ארון קודש וספר תורה, כפי שפסק הרמ"א (או"ח סי' קלא ס"ב), על פי הפסוק בספר יהושע (ז, ו): "וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו אַרְצָה לִפְנֵי אֲרוֹן ה'", ממנו מתברר שיש עניין מיוחד בנפילת אפיים לפני ארון קודש. אמנם לעדות המזרח לכאורה זה לא משנה, וגם האשכנזים נהגו בירושלים ליפול על פניהם גם כשאין ארון קודש, ובכל זאת הדבר מלמד על מעלת התפילה במקום שיש בו ספר תורה. דוגמא נוספת לכך בהלכה, אם כי שנויה במחלוקת, היא לגבי ברכת "מעין שבע" ("מגן אבות") בליל שבת, שיש אומרים שהיא נאמרת רק במקום שיש בו ספר תורה, ואפילו מקום הקבוע לתפילה - אינו נחשב לגמרי כבית כנסת לעניין זה אלא אם יש בו ספר תורה (דיון על כך בספר 'אשי ישראל' פרק לו סעיף לה). וראה גם בספר חסידים סי' תשנט ובהערות 'מקור חסד' שם, על מעלת התפילה ליד ארון קודש וספר תורה. וכך ראיתי ב'חשוקי חמד' (יומא סח ע"ב) שיש מעלה בתפילה במקום שיש בו ספר תורה, ואם יש לאדם ברירה להתפלל במקום שיש בו ספר או שלא יש עדיפות למקום שיש בו ספר. מבחינה רעיונית זהו עניין גדול, שהתפילה לפני ה' קשורה לקבלת תורתו, לימודה וקיום מצוותיה. כדאי גם לדעת, שלדעת רוב הפוסקים מצוה מן המובחר לקרוא "שניים מקרא ואחד תרגום" מתוך ספר תורה (משנה ברורה סי' רפה סק"ב וילקוט יוסף שם סעיף יד, ראה בהרחבה בהערתו, ובקיצוש"ע של הילקוט יוסף סי' רפה סי"ז כתב "מצוה מן המובחר"). לפיכך אם יש שעה פנויה בעבודה ניתן לנצל את ספר התורה ללימוד (גם מבחינה מעשית, כדאי לפקוח עין לעיתים תכופות על ספר התורה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il