שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

מכירת מטבע מזויף

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ד סיון תשע"ד
שאלה
יש לי מטבע מזויף של עשר שקל. האם מותר לי לספר לחבר שלי שהמטבע מזויף ואז למכור לו את המטבע הזה תמורת שבע שקלים?
תשובה
שלום וברכה, מטבע מזויף אינו נחשב לכסף והשימוש בו כאמצעי תשלום הוא גזל. מעבר לכך חכמים אסרו להחזיק בו כל עוד ניתן לרמות בו אחרים. ולכן אסור לך לתת אותו לחברך אפילו ללא תמורה, אלא עליך לתת אותו לבנק או להשמיד אותו. הגמרא במסכת בבא מציעא דף נב אוסרת להחזיק מטבע מזויף שקל לרמות בו אחרים, ומחייבת לנקב או לקפל אותו באופן שלא יוכלו לרמות בו. “כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה? בסלע עד שקל, בדינר עד רובע. פחות מכן איסר אסור. הרי זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרם ולא להרג, מפני שמרמין בה את אחרים, אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו”. הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך בהלכות הלכות אונאה סימן רכז סעיף יח כמו כן על פי חוקי המדינה אסור להחזיק מטבע מזויף. אסור להעביר מטבע מזויף לחבר גם מצד איסור לפני עיוור לא תתן מכשול. כיוון שהחבר ישתמש בו ויגזול בו אחרים. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il