שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילת כלים

טבילת חלקי כלי ונייר כסף

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ח סיון תשע"ד
שאלה
שלום הרב. 1. יש לי מסחטת פירות גדולה ממתכת, האם צריך להטביל את כל הכלי או שמספיק להטביל רק את החלק שבא במגע עם הפירות? (זה נשלף) 2. האם מותר מעיקר הדין להשתמש בטוסטר לא טבול ע"י חציצה של נייר אלומיניום?
תשובה
לשואל, שלום! 1. רק החלקים הנוגעים באוכל צריכים טבילה ('טבילת כלים' פי"א סעיף קא) 2. לא. אמנם מקובל ש"כלי סעודה" החייב בטבילה הוא דווקא כלי הנוגע באוכל, בניגוד, למשל, לחצובה שעליה שופתים את הסירים (שו"ע יו"ד סי' קכ ס"ד). ומביאור הגר"א (שם סק"י) משמע שהדבר תלוי האם שימוש זה באש היה מצריך את הכלי ליבון; ולפי דבריו לכאורה חציצה טובה פוטרת מטבילה. ברם, כאשר מניחים נייר שאיננו כלי בפני עצמו וגם אין זו דרך שימושו של הכלי להשתמש בו באופן זה הרי הוא בטל לכלי וכאילו אינו קיים, והכלי חייב בטבילה. לעומת זאת בכלי המיועד להחזקת שקיות חלב, למשל, שדרך שימושו המקובלת היא על ידי השקית החוצצת בין הכלי למאכל, אין צורך בטבילה (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' סו אות ה, הובא גם ב'טבילת כלים' פ"א ס"ד והערה ז). בבן איש חי (מטות, שנה שניה סעיף יד) הקל בשולחן שמקובל לפרוס עליו מפה, אבל נראה מדבריו שזה דווקא בכלי שזוהי דרך שימושו המקובלת, כמו בכלי החלב הנ"ל, וגם במקרה זה לא היה פשוט לו להקל, והעלה אפשרות שהמפה בטלה לכלי וכאילו אינה קיימת (ובכל זאת היקל בנדון שלו שם מטעם נוסף).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il