שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

ישעיהו נ"ג פרוש על המשיח

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ד סיון תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב מי שמעיין בגמרא סנהדרין צח עמוד ב מגלה כי דעת חז"ל היתה כי הפרק כן מדבר על המשיח אם כך התוכל לפרש לי מה כוונת הפסוקים ""כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו" גם " ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו"? האם הכוונה שהמשיח ימות ויובל לטבח? כיצד זה יתכן והרי הוא צריך לשלוט? אני יודע שיש פרוש לקטע זה על פי הרמב"ן הקדוש. התוכל לומר לי מה כתב שם? בתודה
תשובה
לשואל שלום, בפסוקים אלו מתואר עבד ה' כמשל לעם ישראל כולו הנושא את ייסוריו בדומיה אף שלא חטא מאומה, ובפסוקים שלאחר מכן מבואר שייסורים אלה אינם לשווא, אלא לתכלית טובה, לעורר את ישראל ולטהרם. ידידי ר' גבריאל רוונה שי' האיר את עיני והראה לי שבכתבי הרמב"ן (ח"א, עמ' שכב, הוצאת מוסד הרב קוק) ישנו מאמר של הרמב"ן בשם: "באור פרשת הנה ישכיל עבדי", שם מבוארים פסוקים אלו על פי חז"ל (ילקוט שמעוני לישעיה תעו ע"ב) המייחסים פסוקים אלה למשיח. במאמר זה מבואר שמשמעות המילים "כשה לטבח יובל" היא, שהמשיח יחשוב בליבו שאפילו אם יהרגוהו יעשה שליחותו. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il