שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

שמו"ת על ידי פירוש חוץ מרש"י

undefined

הרב עזריה אריאל

כ סיון תשע"ד
שאלה
האם יש אפשרות לעשות שמו"ת עם פרשן שאינו רש"י או אונקלוס? אם זמני קצוב- מתי אגיע ללמוד פרשנים נוספים?
תשובה
לשואל, שלום! המטרה המרכזית של קריאת שמו"ת, בוודאי על פי השיטה שניתן להחליף את התרגום ברש"י, היא להבין היטב את הפרשה. המטרה איננה לימוד דעת הפרשן עצמו, אלא לימוד הפרשה באמצעותו. לעניין זה אין הבדל מהותי בין רש"י למפרשים אחרים, אם הפרשה מתבארת בעזרתם. כך עולה מלשון הרא"ש (ברכות פ"א סי' ח), שהוא שחידש שניתן להחליף את התרגום בפירוש אחר, וכתב: "ונראה שהקורא בפירוש התורה יוצא בו ידי תרגום כיון שמפורש בו כל מלה ומלה", ולא הזכיר את רש"י בדווקא (וראה בט"ז סי' רפה סק"ב, על האפשרות לצאת ידי חובה ב"צאינה וראינה"). מצד שני, מודגש בלשון הרא"ש הנ"ל שהפירוש צריך להיות מקיף ויסודי. כך עולה מהגמרא (ברכות ח ע"ב ופירוש רש"י) על פסוקי "עטרות ודיבון", שמאחר שאין עליהם תרגום אונקלוס יש לקוראם שלוש פעמים, הרי שאי אפשר לדלג על פסוק כי אין בו פירוש. לכן כתב בביאור הלכה (סי' רפה ס"ב ד"ה תרגום, בסופו), שיש עדיפות לתרגום על פני רש"י כי הוא מבאר כל מילה ממש (ובשולחן ערוך הרב בסי' רפה כתב שכדי לצאת ידי חובה ברש"י צריך לקרוא פעם שלישית את כל הפרשה עם רש"י, מאחר שרש"י לא מפרש כל מילה). לפיכך, נראה שפירוש אבן עזרא למשל, שמקיף כל נקודה שצריכה ביאור בפרשה, מהווה תחליף לרש"י. לעומת זאת פירוש רמב"ן, שדרכו לנגוע בנושאים יותר מרכזיים כהשלמה לרש"י, אינו מספיק, אלא אם כן תקרא את התרגום או את רש"י על הפסוקים שלא עסק בהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il