שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

מגבת בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ז סיון תשע"ד
שאלה
שלום, יש לי 2 שאלות: 1. לאחר שרחצתי כלים בשבת, האם מותר להניח אותם על מגבת? (כאשר עושים סעודות גדולות ואין מקום לכל הכלים על מתקן הייבוש) 2. האם מותר להרטיב מגבת בשבת ולשים בחדר (ע"מ ליצור לחות כאשר יש יובש קיצוני). האם את אותה מגבת רטובה אפשר להניח מול מאוורר (כדי לצנן חדר ללא מזגן)
תשובה
1. מכיוון שהמגבת מיועדת לניגוב כלים אין כאן חשש סחיטה. אמנם אם מנגבים כלים במגבת ולא רק מניחים עליה, אז ישנה בעיה של סחיטה בכוסות צרות כיוון שלוחצים בתחתית הכוס וסוחטים את המגבת. אבל כאן, שרק מניחים את הכלים על המגבת, וכן בכוסות רחבות או בשפת הכוסות אפילו אם הם צרות (כוסות רגילות שלנו נחשבות לצרות), אין בעיה של סחיטה ולכן מותר. כמו כן אין כאן בעיה של כיבוס כיוון שלא אסרו להרטיב בגד בדרך של ליכלוך, היינו שמנקים או מנגבים בעזרת הבגד. וכן לא גזרו על בגד שאינו מקפיד עליו שיהיה רטוב כמו מגבת. 2. שתי סיבות הביאו הפוסקים לאיסור שריית בגד במים בשבת: א, משום כיבוס. ב, שמא יסחוט את הבגד. לגבי הסיבה הראשונה נחלקו הפוסקים האם שייך כיבוס בבגד נקי. יש הסוברים שאין בזה כיבוס, ויש הסוברים שהואיל והרטבת הבגד מועילה קצת גם לבגד נקי יש בזה משום כיבוס. להלכה נפסק להחמיר שיש כיבוס גם בבגד נקי. לגבי הסיבה השניה, מחלקים הפוסקים בין אם הרטיבו קצת את הבגד שאין לחשוש שמא יסחוט, לבין אם הרטיבו הרבה את הבגד שאז שייך החשש שמא יסחוט. לכן אסור להרטיב מגבת כדי ליצור לחות, לצנן את החדר או לכל צורך אחר. 3. גם אם השרו את המגבת בערב שבת ע"מ להניח אותה מול מאוורר, אין להוציא את המגבת מהמים בשבת כיוון שיכול לבא לידי סחיטה. בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il