ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

הטוב והמטיב על זכייה בחידון

שאלה
האם לברך הטוב והמטיב על זכייה בחידון תנך?
תשובה
לשואל, שלום! אם הזכייה כוללת פרס משמח, המיועד עבורך בלבד, יש לברך "שהחיינו", ואם הוא מיועד גם לאחרים - "הטוב והמטיב". אם הזכייה איננה כוללת פרס, והשמחה היא רק על התואר "חתן תנ"ך", אין לברך. הרחבה: ההבחנה בין "שהחיינו" על בשורה טובה עבורך לבין "הטוב והמטיב" על בשורה טובה גם עבור אחרים מבוארת בשו"ע (או"ח סי' רכג סעיפים ג, ה). אמנם לדעת השו"ע שם על מתנה יש לברך "הטוב והמטיב", כי נתינת המתנה היא טובה גם עבור הנותן, אך סברה זו שנויה במחלוקת ולמעשה אין לסמוך עליה (עיין במשנ"ב שם ס"ק כא ובברכת ה' לרב משה הלוי זצ"ל ח"ד עמ' קסה). יתכן גם שאפילו לפי השו"ע הרי זה דווקא במתנה לעני, או מתנה שהמעניק מתכבד בעובדה שקיבלת ממנו, עיין ברא"ש המובא בבית יוסף שם, מה שאין כן כאן. לגבי עצם הזכייה בתואר, ללא פרס, אמנם יש מהראשונים שהורו כעין זה לברך "שהחיינו" על זכייה בתואר "חתן תורה" בשמחת תורה (רוקח, הל' ברכות סי' שעא), אך כידוע הדבר אינו נהוג. גם על זכייה בתארים משמעותיים יותר, כגון קבלת משרת רבנות, דנו הפוסקים, ואלו שהצדיקו את הברכה אמרו זאת בגלל התועלת ברוחניות ובגשמיות שתימשך מזה ולא על עצם התואר (עיין ב'מור וקציעה' סי' רכג).
עוד בנושא ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il